RESUME Smerter i bevægeapparatet udgør et pandemisk problem, og mellem 7-10% af hele den voksne befolkning i Danmark formodes at leve med langvarige smerter, som kan hænge sammen med forandringer i kroppens naturlige smertehæmmende funktioner. Det kan undersøges ved hjælp af den såkaldte ”smerte-inhiberer-smerte”, eller conditioned pain modulation (CPM) metode. Vi har undersøgt dette fænomen ...

Sekundær hyperalgesi og hjernens anatomi

Reumatologi | Morten Sejer Hansen | 21. Feb 2019 kl. 9:16 |

Smerter er blandt de hyppigste årsager til patientkonsultationer i primærsektoren, udgør et betydeligt problem postoperativt, og bidrager til en enorm socioøkonomisk belastning.1-3 Kroniske smertetilstande er særdeles hyppige og påvirker op til 20% af befolkningen i Europa.4  Hos raske personer fungerer smerter som en protektiv mekanisme, der forhindrer organismen i at lide yderligere skade. Det smertefulde ...

Omend titlen kan fremstå triviel – og nærmest som en selvfølgelighed – er det desværre udbredt, at patienter i reumatologisk praksis kun får behandlet deres inflammation, mens en eventuelt persisterende smertekomponent negligeres og anses for at være ”residual sygdom”. Smerte er det mest fremtrædende og dominerende symptom hos reumatologiske patienter og den væsentligste årsag til ...

Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at patienter med kroniske non-maligne smerter og et forbrug af opioider har større risiko for at opleve problemer med sexlivet. Studiet er det første af sin art, som har undersøgt denne sammenhæng i en større repræsentativ befolkningsgruppe (N=11.517).  Et højt antal kroniske smertepatienter er blevet behandlet med opioider gennem de ...

Nyt fra IASP verdenskongres om smerter

Reumatologi | Lars Arendt-Nielsen, | kl. 8:28 |

Med ca. 5200 deltagere fra 96 lande afholdte det Internationale Smerteforsker Selskab (IASP) den 17. verdenskongres, denne gang i Boston, USA. Med 15 key-note taler, 70 workshops med hver tre-fire indlæg, og mere end 3000 poster-præsentationer blev områdets nyeste viden i rigt mål præsenteret. IASP er et interdisciplinært selskab med 7500 medlemmer i 136 lande, ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom forårsaget af en multifokal demyelinisering i centralnervesystemet spredt i tid og sted. Det kliniske billede er varierende og individuelt og omfatter motoriske og sensoriske forstyrrelser, synsforstyrrelser, dysartri, ataksi, vestibulære symptomer, blære- og tarmdysfunktion, og mere vage symptomer som fatique, søvnforstyrrelser og smerter. Tidligere blev smerter ved multiple sklerose ikke ...

Viden om patienters ønsker for dødssted er vigtigt for at kunne yde optimal palliation. Tidligere studier omhandlende ønsker for den sidste tid er primært baseret på patienter med kræft, og viste at langt de fleste ønsker at være hjemme. Disse ønsker afspejler nødvendigvis ikke patienter med alvorlig non-malign sygdom som hjerte- og lungesygdomme. Tidligere forskning viser, at ...

Smerter ved multipel sklerose

Neurologi | Multipel Sklerose | Kristina Bacher Svendsen | 6. Nov 2017 kl. 1:07 | ,,

Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom forårsaget af en multifokal demyelinisering i centralnervesystemet spredt i tid og sted. Det kliniske billede er varierende og individuelt og omfatter motoriske og sensoriske forstyrrelser, synsforstyrrelser, dysartri, ataksi, vestibulære symptomer, blære- og tarmdysfunktion, og mere vage symptomer som fatique, søvnforstyrrelser og smerter. Tidligere blev smerter ved multipel sklerose ikke opfattet ...

Spondylartrit, (SpA) er en potentielt invaliderende sygdom, der kan medføre forringelse af livskvalitet samt arbejdsevne. Med de nye effektive behandlingsmuligheder har der været en stigende interesse for en tidlig diagnose inden senfølger indtræder.  Dette vanskeliggøres af at SpA i tidlige stadier er svær at skelne fra uspecifikke lændesmerter. Et inflammatorisk smertemønster (smerter om natten, morgenstivhed, lindring ...

Der er mange eksempler på patienter med minimale traumer, minimale patofysiologiske forandringer, eller slet ingen synlige tegn, som oplever intense smerter. Som modpol er der patienter med massive skader og forandringer, som oplever minimal smerte. Eksempler er omfang af nerveskader, graden af endometriose, størrelse af ulcus, piskesmæld og graden af ledskade hos patienter med artrose. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge