Med ca. 500 deltagere, heraf ca. 50 fra Danmark var The 37th Scandinavian Congress of Rheumatology i Helsinki velbesøgt. Som dansker kan vi være stolte af de mange flotte studier, som præsenteredes af grupperne bag DANBIO Registret.  Kongressen var, som reumatologien generelt, præget af de mange nye og banebrydende behandlingsmuligheder inden for reumatoid arthrit (RA) ...

På verdensplan er kronisk smerte et voksende fænomen, som kan medføre psykosociale konsekvenser udover medicinske og socio-økonomiske problemstillinger.1,2 Breivik et al.3 viste, at 19% af den voksne europæiske befolkning oplever kronisk smerte af alle årsager, hvor muskuloskeletale smerter er den hyppigste årsag. Konsekvenserne kan være funktionsnedsættelse, nedsat livskvalitet, sygemelding og udstødelse af arbejdsmarkedet.4 I Danmark ...

Tæt samarbejde om smertepatienter

Smerte | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 9:59 | ,

Af Steen Andersen, speciallæge i anæstesiologi, Kastrup Et tættere samarbejde mellem smertespecialister og praktiserende læger vil kunne optimere udredning og behandling af såvel kroniske ikke-maligne smertetilstande, fremskreden kræftsygdom som ved akut opståede smertetilstande. Samarbejdet kan forløbe på flere måder, for eksempel ved en konsultation, som kan foregå i speciallægens praksis, eller hvis eksempelvis kræftpatienter er ...

Af Lena Lundorff, overlæge, Palliativt Team, Regionshospitalet Herning Med gennembrudssmerter menes almindeligvis en forbigående forværring af patientens smerter af mere end moderat intensitet, hvor den basale smerte er moderat eller svagere. Når den basale smertebehandling ikke er tilstrækkelig dækkende gennem et døgn (såkaldt end-of-dose-failure), karakteriseres det ofte som en form for gennembrudssmerter. Prævalensen varierer afhængig ...

Af Kim Kristiansen, praktiserende læge, Grindsted DoloTest er et dansk udviklet smertevurderingssystem, der er ved at vinde udbredelse på hospitalsafdelinger og blandt praktiserende læger herhjemme.  Undersøgelser har vist, at omkring 20% af alle voksne i hele den vestlige verden lider af kroniske smerter. De tre hovedårsager er slidgigt, følger efter traumer samt rygsmerter. Derudover viser ...

Af Niels-Henrik Jensen, overlæge, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital Neurogene smerter er karakteriseret af komplette eller delvise somatosensoriske forandringer som følge af perifer eller central neuronal skade (traume, metabolisk, kemisk, stråling med videre). Neurogene smerter kan betegnes som en heterogen lidelse, der er karakteriseret af forskellige underliggende mekanismer. Fælles for dem alle er en central sensibilisering ...

Af Arne N. Gam, speciallæge i reumatologi, Brønshøj Der er god evidens for, at fysisk træning har positiv effekt på mange medicinske sygdomme. Eksempelvis sænkes blodtrykket, blodsukkerreguleringen bedres ligesom forekomsten af lipider reduceres. Det er derimod langt sværere at finde litteratur, som belyser træningens direkte positive effekt i forhold til smerter, og at træning kan ...

Modic forandringer

Smerte | BestPractice | kl. 9:59 | ,

Af Tom Bendix, professor, dr.med., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense Det har længe været skønnet, at kun ca. 20% af alle patienter med ondt i ryggen får stillet en rimelig sikker diagnose. Meget tyder imidlertid på, at denne andel nu er blevet væsentligt større. Det skyldes erkendelsen af Modic forandringer, der er ...

Belastningsskader

Smerte | BestPractice | kl. 9:59 | ,

Af Tina Enevoldsen, praktiserende læge, Måløv   Det kan være svært forholde sig til overbelastning af muskler, sener og led. Mange patienter motionerer og glæder sig over “at komme i gang”, og bliver derfor irriterende over, at blive sat ”ud af spillet” som følge af overbelastning.   Smerterne kommer ofte gradvist, og det kan derfor ...

Af Jørgen B. Dahl, ledende overlæge, dr.med., Operations- og Anæstesiologisk Afdeling, Glostrup Hospital Effektiv behandling af postoperative smerter er fortsat en væsentlig klinisk udfordring. Målet er at mindske patienternes ubehag og de fysiologiske følger af det kirurgiske traume, hvilket er en forudsætning for et optimeret perioperativt forløb. I erkendelse af smertesystemets kompleksitet har det længe ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge