Humant endogent retrovirus med immundæmpende aktivitet – en Aarhus historie

#B07A91 | Anne Troldborg | 18. Dec 2018 kl. 8:50 |

Projektet blev påbegyndt på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital i 2012.  Baggrunden for projektet var en hypotese om, at udtrykte proteiner fra humane endogene retrovirus kunne være en medvirkende årsag til, at nogle mennesker udvikler autoimmune sygdomme herunder systemisk lupus erythematosus (SLE). Endogene retrovirus er rester af retrovirale gener eller komplette gensekvenser af retroviralt arvemateriale, ...

Det er velbeskrevet, at patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) har højere risiko for at udvikle kardiovaskulær sygdom end baggrundsbefolkningen. Det er også velbeskrevet, at traditionelle risikofaktorer som fedme, hypertension og rygning ikke alene kan forklare den øgede kardiovaskulære risiko. SLE-specifikke og behandlingsrelaterede faktorer spiller også ind. Det samlede billede af hvilke risikofaktorer, der forårsager ...

Ordet stilstand kan lede tanken hen på en aktivitet som standser – eksempelvis et projekt eller en aktiekurs som stagnerer. Stilstand kan også være en oplevelse, man som menneske får, når livet pludselig skifter retning. Om den slags oplevelser siger man, at de er eksistentielle, hvilket refererer til, at man som menneske pludselig bliver sat i ...

En langvarig diagnosefase kan opleves som stilstand i livet

#B07A91 | Regner Birkelund | 5. Feb 2018 kl. 2:12 |

Ordet stilstand kan lede tanken hen på en aktivitet som standser – eksempelvis et projekt eller en aktiekurs som stagnerer. Stilstand kan også være en oplevelse, man som menneske får, når livet pludselig skifter retning. Om den slags oplevelser siger man, at de er eksistentielle, hvilket refererer til, at man som menneske pludselig bliver sat ...

Flere humane herpesviraer (HHVer) har længe været mistænkt som miljømæssige bidragsydere til udvikling og/eller forværring af den kroniske autoimmune sygdom, systemisk lupus erythematosus (SLE). En mistanke og mulig forbindelse, der overfladisk set fremstår intuitiv, men samtidig dækker over en dyb kompleksitet og fortsat uafklarethed. Her beror det intuitive sig specielt på viraernes livslange infektion, latente ’livsførelse’ ...

Flere humane herpesviraer (HHVer) har længe været mistænkt som miljømæssige bidragsydere til udvikling og/eller forværring af den kroniske autoimmune sygdom, systemisk lupus erythematosus (SLE). En mistanke og mulig forbindelse, der overfladisk set fremstår intuitiv, men samtidig dækker over en dyb kompleksitet og fortsat uafklarethed. Her beror det intuitive sig specielt på viraernes livslange infektion, latente ...

Plasma fikoliner og risiko for lupusnefrit

#B07A91 | Søren Jacobsen | 6. Jul 2017 kl. 11:07 | ,,

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun reumatisk lidelse med adskillige systemiske manifestationer, herunder immunkompleksmedieret glomerulonefrit, lupusnefrit. En anerkendt overordnet hypotese for sygdomsmekanismen ved SLE er immunkompleksdannelse og inflammatorisk vævs- og organskade. Lupusnefrit er forbundet med øget morbiditet og mortalitet. Lupusnefrit mistænkes ved proteinuri, og der er risiko for aftagende nyrefunktion eventuelt progredierende til kronisk nyresvigt. Lupusnefrit opdeles ...

Autoimmunitets begrebet er en central mekanisme ved de reumatiske sygdomme. Multiorgan påvirkninger er et underkendt område i opstartsperioden, inden sygdomme træder i karakter set i relation til en given autoimmun tilstand. Ved SLE er CNS-påvirkninger i form af kognitiv dysfunktion tilstede, år før sygdommen opstår. Det er i stil med den tilstand, som opleves af ...

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en autoimmun sygdom karakteriseret ved involvering af flere væv og organer typisk ledsmerter/-hævelser, lysfølsomt hududslæt, lungehindbetændelse og sjældnere involvering af nyrer og CNS ledsaget af karakteristiske autoantistoffer. Autoantistoffer kan spores i blodet i flere år, inden patienter debuterer med SLE. Slægtninge til SLE-patienter har i flere udenlandske studier fået påvist øget ...

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en autoimmun sygdom karakteriseret ved involvering af flere væv og organer typisk ledsmerter/-hævelser, lysfølsomt hududslæt, lungehindbetændelse og sjældnere involvering af nyrer og CNS ledsaget af karakteristiske autoantistoffer.1 Autoantistoffer kan spores i blodet i flere år, inden patienter debuterer med SLE.2 Slægtninge til SLE-patienter har i flere udenlandske studier fået påvist ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge