Blandt mange nyheder indenfor diabetesbehandling de senere år, har den nye klasse af lægemidler, der hedder SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitorer fået meget opmærksomhed.  Klassen af lægemidler adskiller sig ved at fungere ved en anden mekanisme end andre diabeteslægemidler, idet lægemidlet blokerer den reabsorberende glukosetransporter i nyrens proksimale tubuli, og derved opstår glukosuri med ...

Siden 2012 har de såkaldte SGLT-2 hæmmere været på markedet til behandling af diabetes. Virkningsmekanismen er en hæmning af natrium-glukose co-transporteren i proximale tubuli, hvorved den normale reabsorption af glukose forhindres. Dermed udskilles glukose i urinen i et omfang på 50-60 g/døgn. SGLT-2 hæmmere nedsætter HbA1c med ca. 10 mmol/mol (0,7 procentpoint), og glukosetabet fører ...

Type 2-diabetes er en stærk kardiovaskulær risikofaktor. Derfor er behandlingen rettet mod en række risikofaktorer udover blodsukker. En multifaktoriel indsats, som er global standard efter, at Steno 2 studiet viste, at man på denne måde kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer samt endda øge overlevelsen.1 I Danmark har vi siden december 2012 haft ...

Type 2-diabetes er en stærk kardiovaskulær risikofaktor. Derfor er behandlingen rettet mod en række risikofaktorer udover blodsukker. En multifaktoriel indsats, som er global standard efter, at Steno 2 studiet viste, at man på denne måde kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer samt endda øge overlevelsen.1 I Danmark har vi siden december 2012 haft ...

De seneste år er store kardiovaskulære endepunktsstudier blevet præsenteret ved de årlige møder i American Diabetes Association (ADA) og European Association for the Study of Diabetes (EASD). Én af forklaringerne på de mange kardiovaskulære endepunktsstuder er, at U.S. Food and Drug Administration (FDA) forlanger, at lægemiddelfirmaerne skal gennemføre et stort endepunktsstudie, der viser, at lægemidlet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge