Behandling med SGLT-2 inhibitorer har vist sig at have flere positive effekter for patienter med type 2-diabetes. I denne MEDtalk redegør Filip Krag Knop for virkningen af SGLT-2 inhibitorer og give sit bud på, hvilke patienter der kan have gavn af ...

Vi har længe kendt til, at type 2-diabetes medfører en stærkt øget risiko for hjerte-kar-sygdom, men de senere år har mange nye resultater fra sikkerhedsstudier af nye diabetesmidler ført til skærpet opmærksomhed på denne sammenhæng, og det har givet os ny viden i forhold til valg af behandling. Vi ved, at ca. 22% af alle ...

I forbindelse med det årlige møde i American College of Cardiology i Washington blev der fremlagt et stort studie, der havde inkluderet type 2-diabetespatienter fra seks lande, herunder Danmark. Én gruppe, der var i behandling med en SGLT-2 hæmmer, Forxiga® (dapagliflozin), Invokana®  (canagliflozin), eller Jardiance®  (empagliflozin) – blev sammenlignet med en matchet gruppe, der var i behandling ...

Type 2-diabetes er en stærk kardiovaskulær risikofaktor. Derfor er behandlingen rettet mod en række risikofaktorer udover blodsukker. En multifaktoriel indsats, som er global standard efter, at Steno 2 studiet viste, at man på denne måde kan reducere forekomsten af hjerte-kar-sygdom og andre komplikationer samt endda øge overlevelsen. I Danmark har vi siden december 2012 haft mulighed ...

I forbindelse med det årlige møde i American College of Cardiology i Washington blev der fremlagt et stort studie, der havde inkluderet type 2-diabetespatienter fra seks lande, herunder Danmark. Én gruppe, der var i behandling med en SGLT-2 hæmmer, Forxiga® (dapagliflozin), Invokana®  (canagliflozin), eller Jardiance®  (empagliflozin) – blev sammenlignet med en matchet gruppe, der var ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge