Studies have shown a higher prevalence of severe disease progression with COVID-19 among men – especially Asian men – than in women and in patients of other ethnicities. Furthermore, smokers seem generally more prone to the serious complications of COVID-19 infection, but there is not strong evidence. No firm conclusions can therefore be drawn about ...

Ældre har også sex

Almen praksis | Ditte Trolle | 12. okt 2018 kl. 12:28 |

Før årtusindeskiftet var der sparsom viden om ældres seksualitet. Forskningen har historisk været præget af, at vi har fokuseret på sex som noget, der har til formål at producere børn. Den forskning, der findes, har overvejende været af biomedicinsk karakter og drejet sig om det heteroseksuelle vaginale samleje. Mandens erektionsevne og orgasme har været væsentlige, ...

Seksualitet og sundhed er tæt forbundet, og sammenhængene går som bekendt begge veje: Vores livsstil og helbred påvirker vores intime liv, og vores intime liv præger vores livsstil og helbred. Mest velstuderet er de negative associationer. Det er for eksempel velkendt, at svær og/eller kronisk sygdom kan spænde ben for vores seksuelle lyster og behov, ...

Seksualitet og erektil dysfunktion

Almen praksis | Sygeplejersken | Anette Højer Mikkelsen | 25. okt 2016 kl. 2:31 | ,,

Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for de flestes livskvalitet. En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.1 Seksualitet og den seksuelle udfoldelse kan påvirkes af mange forskellige faktorer livet igennem, som indvirker på den ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge