RESUME Erfaringer fra voksne med ADHD og fra unge i en ADHD-klinik viser, at der er nogle specielle forhold omkring ADHD og seksualitet. Mennesker med ADHD befinder sig således oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet, og kan have enten markant øget eller markant nedsat seksuel lyst. De kommer lettere til at overskride egne eller andres seksuelle ...

Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for de flestes livskvalitet. En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Seksualitet og den seksuelle udfoldelse kan påvirkes af mange forskellige faktorer livet igennem, som indvirker på den enkeltes ...

Seksualiteten hos mennesker med kronisk somatisk eller psykisk sygdom, handicaps og funktionsnedsættelser vil næsten altid være påvirket. Det vil hyppigt vise sig som seksuelle problemer og dysfunktioner. Med den tætte kontakt til patienten spiller sygeplejersken en central rolle i samtalen om seksualitet og seksuelle problemer. Det er en samtale, der blandt andet handler om at forebygge, udrede ...

Kronisk sygdom og seksualitet

Almen praksis | Sygeplejersken | Jesper Bay-Hansen | 18. Nov 2016 kl. 12:10 |

Seksualiteten hos mennesker med kronisk somatisk eller psykisk sygdom, handicaps og funktionsnedsættelser vil næsten altid være påvirket. Det vil hyppigt vise sig som seksuelle problemer og dysfunktioner. Med den tætte kontakt til patienten spiller sygeplejersken en central rolle i samtalen om seksualitet og seksuelle problemer.1 Det er en samtale, der blandt andet handler om at ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge