RESUME Alle i alderen 50-74 år er fra 2014 blevet tilbudt screening for kolorektal cancer. Det består i indsendelse af en afføringsprøve. I Danmark er der over 65 % deltagelse, men med nogen social skævhed. Deltagelsen afhænger både af køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, ægteskabelig status og oprindelsesland. Disse skævheder er undersøgt, og tilbuddet kommer ikke alle ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge