Efter i mange år at have sagt ”nå” til MR-scanningsfund med modic forandringer var det begyndelsen på et nyt årti, da seks rygforskere fra Rygcentret i Ringe i 2008 provokerede med fremsættelsen af en crazy hypotese: Modic forandringer skyldes ofte mekaniske påvirkninger af discus og endeplader, men i nogle tilfælde er årsagen måskefølgevirkninger efter indtrængende mikroorganismer. ...

Spondylartrit, (SpA) er en potentielt invaliderende sygdom, der kan medføre forringelse af livskvalitet samt arbejdsevne. Med de nye effektive behandlingsmuligheder har der været en stigende interesse for en tidlig diagnose inden senfølger indtræder.  Dette vanskeliggøres af at SpA i tidlige stadier er svær at skelne fra uspecifikke lændesmerter. Et inflammatorisk smertemønster (smerter om natten, morgenstivhed, lindring ...

Spondylartrit (SpA) er en potentielt invaliderende sygdom, der kan medføre betydelig forringelse af livskvalitet og arbejdsevne. Idet man har fået nye effektive behandlingsmuligheder, har der været en stigende interesse for at diagnosticere SpA så tidligt som muligt, inden alvorlige senfølger indtræder. Desværre er tidlig diagnostik ofte vanskelig, da tidlige stadier af SpA kan være svære ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge