RESUME Hvordan inflammatorisk tarmsygdom (IBD) opstår er ikke helt fastslået, men både genetik, immunologi og miljøfaktorer (herunder livstilsfaktorer) spiller ind. Man har identificeret over 200 regioner i genomet, der associerer med risikoen for at udvikle IBD. De såkaldte lange RNA-molekyler (lncRNAs) har vist sig at spille en central rolle i reguleringen af gen-ekspressionen, men flere ...

Med den stigende interesse for personlig medicinsk behandling og den dermed følgende implementering af next generation sequencing (NGS), bliver den helt store udfordring at omsætte de store mængder genererede data til brugbar klinisk viden. De seneste år har vi arbejdet meget med annotering og scoring af NGS data til bedre identificering af de såkaldte actionable ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge