I Danmark bliver alle kvinder i aldersgruppen 50-69 år tilbudt screening for brystkræft. Denne grænse er sat af Sundhedsstyrelsen, da halvdelen af alle de kvinder, der får brystkræft, er i alderen 50-69 år. Udover alder, kender vi i dag en række livsstilsfaktorer, der øger risikoen for udvikling af brystkræft. Blandt nogle familier forekommer brystkræft hyppigere end ...

Pleje af et nærtstående kronisk sygt eller ældre familiemedlem kan være forbundet med positive følelser, idet det kan skabe et tæt bånd til den plejekrævende og give en følelse af at gøre en forskel. At være plejegiver for et familiemedlem indebærer dog også en stor dedikation, som kan være både mentalt og fysisk krævende. I Danmark kan ...

Kardiovaskulær sygdom omfattende iskæmisk hjertesygdom, apopleksi og perifer karsygdom er en af de hyppigste dødsårsager og en væsentlig årsag til morbiditet og nedsat livskvalitet. Risikoen for kardiovaskulær sygdom er oftest resultatet af og forbundet med flere modificerbare risikofaktorer, og bedre kontrol heraf kan reducere risikoen. Hos den enkelte patient anbefales den samlede kardiovaskulære risiko vurderet ud ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge