Glæder og sorger ved billeddiagnostik

Reumatologi | Bente Danneskiold-Samsø | 15. Nov 2017 kl. 11:32 | ,,

Billeddiagnostik indebærer mange fordele, hvor det besnærende ved at ”se ind” fænger inden for næsten alle områder af blandt andet reumatologien.  Inden for de degenerative sygdomme er der stor tillid til røntgenundersøgelserne, som er den absolut centrale, diagnostiske undersøgelse ved for eksempel artrose i knæ og hofter, men samtidig må vi erkende, at de kliniske ...

Af Bent Winding Deleuran, afdelingslæge, lektor, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Århus Sygehus Biologiske lægemidler spiller en væsentlig rolle i behandlingen af gigt- og bindevævssygdomme i disse år. Førstevalg til behandling af disse lidelser er oftest anti-TNF, da TNF er det centrale cytokin i aktiveringen af den inflammatoriske respons. Det er dog blevet klart, at TNF styres ...

Af Henning Bliddal, forskningsprofessor, dr.med., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Dette indlæg har som sigte at ridse nogle generelle betragtninger op omkring smertebehandling i reumatologisk regi. Som patienternes rådgiver på dette område står reumatologen traditionelt for den ikke-kirurgiske behandling, der i lægelig sammenhæng har været opfattet ud fra en meget farmakologisk synsvinkel. De senere år er ...

Af Jan Sørensen, centerleder og professor, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering har modtaget en bevilling fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at udarbejde en opdateret MTV-rapport omhandlende biologisk behandling af leddegigt. Rapporten vil have fokus på danske empiriske analyser af de organisatoriske, patientrelaterede og økonomiske forhold. Siden ...

Af Kristian Stengaard-Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmun sygdom karakteriseret ved perifer og symmetrisk ledaffektion samt ekstraartikulære manifestationer. Hyppigheden af RA er 0,5-1% af verdens befolkning, og i Danmark lider ca. 37.000 af sygdommen, og der tilkommer ca. 1700 nye tilfælde om året. Sygdomsforløbet er meget ...

Af Mette Harreby, ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling, Køge Sygehus Det er perspektivrigt at være reumatolog i dagens Danmark, fordi vi har fået mulighed for at give gigtpatienter en effektiv behandling med biologiske lægemidler uden nævneværdige bivirkninger og dermed høj patientsikkerhed. Vi husker alle, da vi kun havde DMARD’s at gøre godt med, og hvor man ...

Af Mikkel Østergaard, professor, dr.med., ph.d., Reumatologiske Afdelinger, Hvidovre og Herlev Hospital Den 9. internationale OMERACT-konference blev i maj afholdt i byen Kananaskis i Rocky Mountains, Canada. Her blev blandt andet fremlagt et nyt scoresystem til vurdering af behandlingseffekten af psoriasis arthrit ved hjælp af MR-scanning. Som bekendt har lidelsen vakt tiltagende klinisk og forskningsmæssig ...

Af Bente Danneskiold-Samsøe, professor, dr.med., forskningschef, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Selvom der både lægefagligt og politisk er enighed om, at biologisk behandling af reumatoid arthrit, psoriasis arthrit og morbus Crohn har medført et betragteligt gennembrud i behandlingen, kunne vi være væsentligt længere fremme i brugen af biologiske lægemidler mod disse sygdomme. En sammenligning af forbruget ...

Af Karen Lisbeth Faarvang, uddannelsesansvarlig overlæge, Medicinsk Reumatologisk Geriatrisk Afdeling, Herlev Sygehus EULAR (European League Against Rheumatism) tilbyder et online-kursus målrettet mod læger, der er i slutningen af den reumatologiske speciallægeuddannelse eller er nyuddannede speciallæger. Ca. 250 læger fra hele verden tog i april 2007 imod tilbudet, da det første kursus blev afholdt, og 230 ...

Af Merete Hetland, overlæge, forskningslektor, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Behandling med TNF-a hæmmere har givet afsæt til en positiv udvikling for dansk reumatologi og ikke mindst for patienterne, idet TNF-a hæmmere er en effektiv behandling af svær reumatoid arthrit, Morbus Bechterew og psoriasis arthrit. I de første år med de nye lægemidler var der ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge