Af Jan Sørensen, centerleder og professor, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering har modtaget en bevilling fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at udarbejde en opdateret MTV-rapport omhandlende biologisk behandling af leddegigt. Rapporten vil have fokus på danske empiriske analyser af de organisatoriske, patientrelaterede og økonomiske forhold. Siden ...

Af Kristian Stengaard-Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmun sygdom karakteriseret ved perifer og symmetrisk ledaffektion samt ekstraartikulære manifestationer. Hyppigheden af RA er 0,5-1% af verdens befolkning, og i Danmark lider ca. 37.000 af sygdommen, og der tilkommer ca. 1700 nye tilfælde om året. Sygdomsforløbet er meget ...

Af Mikkel Østergaard, professor, dr.med., ph.d., Reumatologiske Afdelinger, Hvidovre og Herlev Hospital Den 9. internationale OMERACT-konference blev i maj afholdt i byen Kananaskis i Rocky Mountains, Canada. Her blev blandt andet fremlagt et nyt scoresystem til vurdering af behandlingseffekten af psoriasis arthrit ved hjælp af MR-scanning. Som bekendt har lidelsen vakt tiltagende klinisk og forskningsmæssig ...

Lars Juul, stilling + sted Den umiddelbare tanke om EULARs online-kursus i reumatologi kunne være, om det ikke blot en reumatologilærebog på nettet? Noget er der om det, og så alligevel ikke. Man kunne givetvis få samme viden ved at læse en stor international lærebog i reumatologi og repetere efter hvert afsnit. Det får jeg ...

Af Mikkel Østergaard, professor, dr.med., ph.d., Reumatologisk Klinik, Hvidovre Hospital   Moderne billeddiagnostiske metoder som CT- og MR-scanning er velegnede til at vurdere forandringer i såvel perifere som aksiale led hos patienter med reumatoid arthrit. Dermed kan CT- og MR-scanning være med til at påvise, om biologisk behandling gør det muligt at gendanne skadede knogler ...

Af Merete Hetland, overlæge, forskningslektor, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Behandling med TNF-a hæmmere har givet afsæt til en positiv udvikling for dansk reumatologi og ikke mindst for patienterne, idet TNF-a hæmmere er en effektiv behandling af svær reumatoid arthrit, Morbus Bechterew og psoriasis arthrit. I de første år med de nye lægemidler var der ...

Af Henrik Nielsen, afdelingslæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital Kroppens egne immunologiske styringsmekanismer kan udnyttes til at dæmpe aktiviteten ved blandt andet reumatoid arthrit. Det er grundprincippet ved behandling med Orencia® (abatacept, CTLA4Ig), et biologisk lægemiddel, hvis aktiv er rettet mod T-hjælpercellers (TH) balance mellem aktiverings- og tolerancesignal. Når T-celler bindes til den antigenpræsenterende celle ...

Karen Ellegaard, fysioterapeut, MSc, Ph.d-studerende, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lene Terslev, 1.reservelæge, Ph.d, Reumatologisk afdeling, Gentofte Hospital Brugen af billeddannende ultralyd til diagnosticering og opfølgning på behandling af patienter med reumatoid artrit er i løbet af de sidste år øget betydeligt. Ultralyd har vist sig som et yderst velegnet måleredskab både i den daglige praksis ...

Af Bent Winding Deleuran, afdelingslæge, lektor, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Århus Sygehus Psoriasis arthritis (PsA) tilhører gruppen af gigtsygdomme kaldet spondyloartropatier, der ofte rammer både led og rygsøjle. Der er mange definitioner på PsA, men i klinikken benævnes PsA ofte som en inflammatorisk gigtsygdom, der rammer psoriasispatienter. Omkring 15% af patienterne debuterer med arthritis inden hud- ...

Af Hans-Jacob Haga, speciallæge i reumatologi, Reumaklinik Danmark, adjungeret professor, Aalborg Universitet, Esbjerg  De seneste ti år har TNF-? hæmmerne revolutioneret behandlingen af reumatoid arthrit (RA), hvilket har medført, at indikationen for at påbegynde denne form for behandling har bevæget sig i mere liberal retning. Det er imidlertid usikkert, hvor mange RA-patienter, der virkelig har ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge