RESUME Flere undersøgelser har vist, at compliance kan forbedres hos patientermed reumatoid artritis – både i forhold til non-farmakologisk og farmakologisk behandling. Det kræver dog en indsats på flere områder. For eksempel skal læger ogøvrigt sundhedsfagligt personale give mere ensartede vurderinger og informationertil patienter, ligesom man skal give sig tid til at tale med patienterne ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge