Kræftrehabilitering er et individuelt tilrettelagt forløb med fokus på håndtering af de fysiske, psykiske og sociale følger, som mange kræftpatienter oplever i forlængelse af deres behandling og sygdom.1,2 Disse følger opleves ofte som begrænsninger og påvirker patienternes hverdagsliv i negativ retning.3 Der er evidens for, at multi-disciplinære rehabiliteringsindsatser rettet mod hele patientens livssituation er gavnlige ...

Hjertesvigt udgør et komplekst klinisk syndrom, og det anslås, at omkring 1-2% af den voksne befolkning i den vestlige verden har hjertesvigt. Prævalensen stiger med alderen til omkring 10% for personer på 70 år eller der over. I Danmark indlægges årligt omkring 11.000 patienter med hjertesvigt. Til trods for forbedrede behandlingsregimer er mortaliteten omkring 20% et ...

Eksacerbationer er en væsentlig del af sygdomsbilledet hos patienter med KOL, og medfører gentagne indlæggelser med påvirket livskvalitet, inaktivitet og øget mortalitet til følge. For at undgå denne onde cirkel anbefaler nye danske guidelines, at patienter påbegynder KOL-rehabilitering i løbet af fire uger efter udskrivelse.3 På trods af denne anbefaling viser det sig, at mange forløb forsinkes ...

Af specialevejledningen for neurologi fremgår det, at når der er behov for specialiseret rehabilitering, så varetages denne rehabilitering på sclerosehospital – enten i Haslev (42 senge) og i Ry (36 senge). De er foreningsejede, non-profit sygehuse efter Sundhedslovens §79. Der indlægges ca. 1100 MS-patienter årligt. Henvisningerne fordeler sig næsten ligeligt mellem neurologer og praktiserende læger. Størsteparten ...

Af specialevejledningen for neurologi1 fremgår det, at når der er behov for specialiseret rehabilitering, så varetages det på sclerosehospitalerne i Haslev (42 senge) og i Ry (36 senge). De er foreningsejede, non-profit sygehuse efter Sundhedslovens §79. Der indlægges ca. 1100 MS-patienter årligt. Henvisningerne fordeler sig næsten ligeligt mellem neurologer og praktiserende læger. Størsteparten af patienterne ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge