Standardbehandlingen af rektum-cancer i Danmark har igennem mange år været kirurgisk behandling – uden onkologisk forbehandling til de tidlige tumor-stadier. De mere lokalt fremskredne tumorer er blevet forbehandlet med en kombination af kemo- og strålebehandling.  Dette har været gængs praksis i mange år over hele verden, men efter at der fra midten af 00’erne begyndte ...

Follikulært Lymfom er et lavmalignt non-Hodgkin lymfom (NHL) ofte karakteriseret ved et meget indolent forløb. I Danmark udgør follikulært lymfom ca. 17% af NHL-tilfældene, og de fleste patienter har udbredt sygdom (> stadium II) ved diagnosen. I disse tilfælde er behandlingsstrategien palliativ og består af en kombination af CD20 antistof og kemoterapi, eventuelt antistof alene, hvis ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge