Moderat og høj sygdomsaktivitet i de første år efter debut af reumatoid artrit (RA) øger risikoen for irreversibel ledskade og alloplastikoperationer.1 I de seneste årtier er der i flere lande observeret faldende rater af alloplastikoperationer i RA-populationer parallelt med, at raterne stiger for baggrundsbefolkningen. De nedadgående rater for RA-populationer tilskrives i de fleste studier en, ...

Reumatoid artrit (RA) er en systemisk autoimmun sygdom karakteriseret ved en betændelseslignende tilstand i leddene og i værste tilfælde erosion af den underliggende knogle.1 Sygdommen rammer ca. 1-2% af hele befolkningen, og der er en overvægt af kvinder i alderen 40-60 år, der udvikler sygdommen.1-2  For at diagnosticere RA er det vigtigt at kombinere kliniske ...

ACR 2018 – nyt gennembrud i behandlingen af rheumatoid artrit

Uncategorized | Lars Erik Kristensen, | 4. Jan 2019 kl. 12:32 |

Ved årets ACR kongres i Chicago blev der præsenteret flere interessante data, men det der står for mig som de mest opsigtsvækkende resultater, var præsentationerne af nye data for JAK-inhibitorer. Vi har allerede to godkendte JAK-inhibitorer i brug i klinikken, baricitinib og tofacitinib, men to nye er på vej – henholdsvis filgotinib og upadacitinib. På ...

Reumatoid artrit (RA) er en kronisk inflammatorisk sygdom, der forekommer hos 0,5-1% af befolkningen.1 Mere end halvdelen er kvinder, og sygdommen udvikles sædvanligvis tidligere hos kvinder end hos mænd,1 med en prævalens, der topper, når de er fyldt 60 år.2 Sygdommen kan udvikle sig progressivt og dermed forårsage skade af leddene og funktionssvigt. Behandlingen sigter ...

Reumatoid artrit (RA) er en kronisk inflammatorisk sygdom med en forekomst på 0,5%-1% i den generelle befolkning. Sygdommen påvirker i overvejende grad leddene.1 Imidlertid kan patienter med RA have ekstra-artikulære manifestationer.2,3 Derudover er der forskellige komorbiditeter, der kan komplicere sygdommens forløb. De mest almindelige komorbiditeter hos patienter med RA er kardiovaskulære sygdomme, infektioner, lungesygdomme, forskellige ...

Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har i samarbejde med Reumatologisk Afdeling, Regionshospitalet, Silkeborg, undersøgt effekten af en telemedicinsk konsultationsform versus konventionel ambulant lægekonsultation til patienter med reumatoid artrit (RA) i det randomiserede kontrollerede studie Telemedicin RA (TeRA).1 Studiet undersøgte ligeledes, om effekten afhang af, om den telemedicinske konsultation blev udført af en læge eller sygeplejerske.1  Interventionen ...

Projekt Åbent Ambulatorium

Reumatologi | Anne-Marie Sweeney | kl. 1:21 | ,

På årets EULAR konference i Amsterdam blev ’Projekt Åbent Ambulatorium’ præsenteret på sessionen: Sustainable Healthcare in Rheumatology and the Role of Health Professionals.  Forsøget ’Projekt Åbent Ambulatorium’ gennemføres på Gentofte Hospital, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR. Det er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet og udføres i samarbejde med DANBIO, den nationale database for ...

Seneste nyt om ledkirurgi ved RA

EULAR 2017 | Reumatologi | René Cordtz | 8. Aug 2018 kl. 9:26 | ,

EULAR longressen 2018 i Amsterdam bød på en række spændende nye data vedrørende udviklingen i behovet for ledkirurgi ved reumatoid artrit (RA) og perioperativ optimering af RA medicinering op til kirurgi.  Ledkirurgi som surrogatmarkør for ledskade ved RA Ortopædkirurgiske indgreb hos RA-patienter betragtes som en surrogatmarkør for ledskade, og alloplastikoperationer med indsættelse af ledproteser er af ...

En bekymring hos gravide med reumatoid artrit (RA) kan være, hvorvidt de vil videregive RA eller andre autoimmune sygdomme til det ufødte barn. Det har ofte været til diskussion, hvorvidt maternel RA under graviditet har en langtidseffekt på børnenes sygelighed. I et registerstudie baseret på nationale data fandt vi, at risikoen for at blive diagnosticeret ...

Maligne lymfomer dækker en heterogen gruppe af kræftformer med en meget variabel prognose. Patienter med reumatoid arthritis (RA) har en fordoblet risiko for at udvikle både Hodgkin’s lymfom og non-Hodgkin’s lymfom. Siden 2006 har det været diskuteret, om behandling med TNF-alfa inhibitorer er kræftfremkaldende. Det begyndte med Tim Bongartzs undersøgte lymfomer hos RA-patienter i en meta-analyse af randominiserede ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge