Kropslige symptomer ved PTSD

Psykiatri | Lene Nyboe Jacobsen | 30. Jan 2018 kl. 2:30 | ,,

Post traumatisk stress disorder (PTSD) er hyppigt forekommende hos flygtninge og krigsveteraner. Blandt flygtninge i vestlige lande er forekomsten af PTSD ti gange hyppigere end i baggrundsbefolkningen, og 20-25% af krigsveteraner har PTSD. PTSD defineres i ICD-10 som en stresslidelse, der opstår efter udsættelse for exceptionel svær belastning og er kendetegnet ved genoplevelse, undgåelsesadfærd og øget arousal. I ...

Kropslige symptomer ved PTSD

Psykiatri | Lene Nyboe Jacobsen | kl. 10:09 |

Post traumatisk stress disorder (PTSD) er hyppigt forekommende hos flygtninge og krigsveteraner. Blandt flygtninge i vestlige lande er forekomsten af PTSD ti gange hyppigere end i baggrundsbefolkningen,1 og 20-25% af krigsveteraner har PTSD.2 PTSD defineres i ICD-10 som en stresslidelse, der opstår efter udsættelse for exceptionel svær belastning og er kendetegnet ved genoplevelse, undgåelsesadfærd og ...

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri blev grundlagt i 2008, og dengang fandtes der meget begrænset evidens for behandling af krigs traumatiserede flygtninge, og vores viden på området er fortsat begrænset. Inden for PTSD-behandling anbefales behandling med SSRI-præparat, gerne sertralin, samt kognitiv adfærdsterapi (KAT) med traumefokus.1-4 For flygtninge var der kun få undersøgelser med randomiseret design. Blandt ...

På trods af at whiplash er den hyppigst forekommende skade efter trafikulykker, findes der ikke nogen effektiv behandling, der kan forebygge udviklingen af kroniske smerter efter ulykken, ligesom den kroniske tilstand er særdeles behandlingsresistent.1 Der er således brug for mere viden om, hvem der er i risiko for at udvikle kroniske smerter efter et whiplashtraume, ...

På trods af at whiplash er den hyppigst forekommende skade efter trafikulykker, findes der ikke nogen effektiv behandling, der kan forebygge udviklingen af kroniske smerter efter ulykken, ligesom den kroniske tilstand er særdeles behandlingsresistent.1 Der er således brug for mere viden om, hvem der er i risiko for at udvikle kroniske smerter efter et whiplashtraume, ...

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri blev grundlagt i 2008, og dengang fandtes der meget begrænset evidens for behandling af krigstraumatiserede flygtninge, og vores viden på området er fortsat begrænset. Inden for PTSD-behandling anbefales behandling med SSRI-præparat, gerne sertralin, samt kognitiv adfærdsterapi (KAT) med traumefokus.1-4 For flygtninge var der kun få undersøgelser med randomiseret design. Blandt disse ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge