Psykiske lidelser såsom depression og angst kan være en væsentlig del af symptombilledet hos patienter med kroniske smerter og er ofte forbundet med højere smerteintensitet, større grad af funktionsbesvær, øget forbrug af analgetika og sundhedsydelser, samt ringere effekt af behandlingen. Derfor kan præcis viden om forekomst eller fravær af psykiske lidelser muliggøre rettidig, passende og individualiseret behandling. Epidemiologiske studier har vist ...

Psykiske lidelser såsom depression og angst kan være en væsentlig del af symptombilledet hos patienter med kroniske smerter1,2 og er ofte forbundet med højere smerteintensitet,3,4 større grad af funktionsbesvær,5 øget forbrug af analgetika6 og sundhedsydelser,7 samt ringere effekt af behandlingen.8,9 Derfor kan præcis viden om forekomst eller fravær af psykiske lidelser muliggøre rettidig, passende og ...

Autoimmun thyreoideasygdom og psykiske lidelser er blandt de hyppigste medicinske tilstande hos kvinder efter en fødsel.1,2 De bliver ofte fejldiagnosticeret, og hvis de ikke behandles, kan det have en række negative konsekvenser. Det er velkendt, at begge lidelser ofte debuterer inden for de første måneder efter fødslen. Symptomer på svigt i thyreoidea kan nogle gange ligne symptomer ...

Dopaminsystemet er vigtigt for hjernens normale udvikling og funktion. Forstyrrelser i dette system menes at være en væsentlig årsag til udviklingen af psykiske lidelser.1-6 For eksempel har man hos patienter med skizofreni identificeret et øget dopaminniveau i den centrale del af hjernen (det mesolimbiske system), mens niveauet af denne neurotransmitter er nedsat i præfrontale kortex.2 ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge