Patienter med kroniske smerter diagnosticeres på to forskellige måder i ICD10 – enten med somatisk eller med psykiatrisk baggrundsforståelse. Teorierne om de to forskellige smertetyper er historiske.1 Den somatiske, komplekse smertetype er blevet anset for at være principielt medicinsk forklarlig, mens den anden smertetype er blevet kaldt psykogen eller ideopatisk og har været anset som ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge