Af Raben Rosenberg, professor, ledende overlæge, dr.med., Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital I slutningen af 2007 udsendte Sundhedsstyrelsen et længe ventet referenceprogram for angstlidelser hos voksne, uarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med fokus på ICD-10 lidelserne: Agorafobi, socialfobi, enkelfobi, panikangst, generaliseret angst, obsessiv-kompulsiv tilstand, akut belastningsreaktion og posttraumatisk belastningsreaktion. Udover at vurdere den farmakologiske ...

Af Trine Munk-Olsen, cand.scient.san., ph.d., Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Fødselsrelaterede psykiske sygdomme (FPS) blandt mødre er sjældne, men alvorlige. På trods af, at psykiske sygdomme relateret til fødsler har været beskrevet gennem flere århundreder, er der stadig en forbavsende mangel på epidemiologiske data om incidens af FPS og hvilke risikofaktorer, der er forbundet hermed. ...

Af Peter Johannsen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Der har nu i ti år været godkendt præparater til symptomatisk af behandling Alzheimers sygdom. Disse lægemidler – cholinesterasehæmmerne Aricept® (donepezil), Memac ”Orifarm”, Memac ”Paranova” og Exelon® (rivastigmin), Prometax – samt Ebixa® (memantin) – har formodentlig ingen indvirkning på selve sygdomsforandringerne i ...

Af Preben Bo Mortensen, professor, dr.med., centerleder, Center for Registerforskning, Aarhus Universitet  I mere end 100 år har der været videnskabelig interesse for en mulig sammenhæng mellem infektionssygdomme og udvikling af psykiske lidelser. Allerede i forbindelse med den store influenza-pandemi tidligt i 1900-tallet beskrev man en mulig sammenhæng mellem influenza og skizofreni. Siden er emnet ...

Af Rasmus W. Licht, specialeansvarlig overlæge, ph.d., Klinik for Mani og Depression, Århus Universitetshospital, Risskov 14.-16. april 2008 dannede Bella Centret på Amager rammen om en større årlig international konference om bipolare lidelser – The International Review of Bipolar Disorders. I denne artikel refereres hovedbudskaberne fra et af konferencens to danske bidrag.1 Her blev det ...

Af Helle K. Iversen, overlæge, dr.med., Akut Apopleksi Afsnit, Glostrup Hospital Hovedpine er særdeles hyppigt forekommende: 75% af befolkningen har haft spændingshovedpine, 3% har kronisk spændingshovedpine, 9% migræne uden aura, 6% migræne med aura og 0,1% klyngehovedpine.1 Selvom der er beskrevet specifikke fysiologiske forandringer, er selve mekanismerne bag de forskellige primære hovedpinetyper stadig ukendte. Ofte ...

Af Kirsten Abelskov, overlæge, Gerontopsykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Hospital, Risskov og Lisbeth Uhrskov, afdelingslæge, ph.d., Psykiatrisk Skadestue, Region Midtjylland  Delirium (delir) er “akut hjernesvigt” og kræver samme hurtige diagnose og behandling som akut nyresvigt eller akut svigt af hjertets pumpefunktion.1 En af risikofaktorerne for udvikling af delir er demens. Blandt indlagte med demens varierer prævalensen af delir ...

Af Kurt B. Stage, overlæge, forskningsleder, ph.d., Psykiatrisk Afdeling og Forskningsenheden for Psykiatri, Odense Universitetshospital og Dorte Munk, socialrådgiver, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Hver femte dansker rammes hvert år af en psykisk lidelse. Det konkluderer Danmarks første folkesundhedsrapport gennemført af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.1 Samtidig vurderes det, at psykiske lidelser tegner sig for ...

Af Merete Nordentoft, professor, dr.med. Psykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Center, Bispebjerg Tidsforløbet for skizofreni kan opdeles i en præmorbid fase, inden de første symptomer viser sig, en prodromal fase med svage og uspecifikke symptomer, en fase med ubehandlet psykose, en fase med psykose efter påbegyndt behandling og endelig en fase, hvor langtidsforløbet er præget af enten ...

Af Mette Møller, læge, ph.d., Neurologisk afdeling, Århus Sygehus     Serotonin har stor betydning for såvel neurologiske som psykiatriske sygdomme og er involveret i reguleringen af humør, kognition, hukommelse, angst, søvn, appetit og temperatur, men også bearbejdelse af sensoriske input og kontrollen af motoriske funktioner. In vivo måling af serotonerg hjerneaktivitet er mulig ved ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge