Af Ann Sophie Lønnberg, læge, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Nye biologiske behandlinger af psoriasis er på vej. Det drejer sig om secukinumab (AIN 457), ixekizumab (LY2439821) og brodalumab (AMG 827), der alle er målrettet mod signalvejen for interleukin-17A (oftest betegnes IL-17), der er involveret i patogenesen af psoriasis. Secukinumab og ixekizumab neutraliserer IL-17, mens brodalumab ...

Af Iben Marie Miller, læge, ph.d., Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus For over 100 år siden bemærkede den tyske læge Strauss,1 at en del af hans psoriasispatienter også havde diabetes. Han dannede således grundpillen til, hvad der senere skulle blive et ”hot topic”, nemlig inflammatoriske hudsygdommes mulige association med kardiovaskulære risikofaktorer. Ideen ekspanderede under Første Verdenskrig, ...

Af Peter Riis Hansen, forskningslektor, overlæge, dr.med., ph.d., Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital Aterosklerose er en kronisk inflammatorisk sygdom, der som bekendt er tæt associeret med de traditionelle risikofaktorer, for eksempel rygning, hypertension, hyperkolesterolæmi og diabetes. Den systemiske inflammatoriske aktivitet, for eksempel bestemt ved øget plasmakoncentration af C-reaktivt protein, er ved aterosklerose ledsaget af en selvstændigt ...

Af Robert Gniadecki, professor, overlæge, dr.med., Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Vi har påvist, at den primære årsag til seponering af længerevarende biologisk behandling af psoriasis er gradvis tab af effekt, hvilket er bekræftet af flere studier.1,2,3 Således er den gennemsnitlige overlevelse af et biologisk lægemiddel ved behandling af psoriasis 47 måneder, og i 67% af ...

Af Robert Gniadecki, professor, overlæge, dr.med., Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Gennem næsten et årti har anvendelsen af biologisk medicin mod moderat og svær psoriasis vist sin anvendelighed. Ikke alene har behandlingen en god effekt, den har også vist at have en fremragende sikkerhedsprofil ved længerevarende behandling. Eksempelvis udviser biologisk behandling ikke kumulativ toksisitet over tid, ...

Af Kristian Kofoed, overlæge, ph.d., Hud og allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital Indførelsen af tumor TNF-α hæmmere resulterede i et gennembrud i behandlingen af moderat til svær psoriasis og ændrede vores forståelse af psoriasis patofysiologien. Efterfølgende har succesen med ustekinumab bevist betydningen af ​​IL-23 / T-hjælper celle 17 (Th17) aksen ved psoriasis.1  IL-12 og IL-23 er heterodimer ...

Af Lise M. Lindahl, læge, Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Lars Iversen, professor, overlæge, dr.med., Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Mycosis fungoides (MF) er den hyppigste form for primær kutan T-celle lymfom med ca. 20-30 nye tilfælde om året i Danmark. MF er karakteriseret ved proliferation af mailgne CD4+ T-lymfocytter, der ...

Af Lars Erik Kristensen, forskningschef, Parker Instituttet I de senere år er det blevet klart, at de traditionelle DMARD-præparater (methotrexat, salazopyrin etc.) har mindre effekt ved behandling af psoriasisartrit, end man umiddelbart har haft en oplevelse af i den daglige klinik. Ved svigt af behandling med DMARD har behandling med TNF-alfa hæmmere hidtil været eneste ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge