Psoriasis er en af de hyppigste autoimmune sygdomme med en prævalens på ca. 3% i Europa, og helt op til 10% i visse nordiske lande.1 Interleukin (IL)-17 spiller en væsentlig rolle i psoriasispatogenesen, og data har vist, at psoriasis er en systemisk sygdom, der påvirker led, hjerte-kar-system og andre væv.2,3  Omkring en tredjedel af alle ...

Af Robert Gniadecki, overlæge, dr.med., Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Målgruppen for biologisk behandling af psoriasis er klart defineret. Således kan biologiske lægemidler kun ordineres mod moderat til svær psoriasis, hvor anden terapi ikke har været sufficient, eller hvis patienten har udviklet svær, erosiv psoriasisgigt. Det er dog min forventning, at vi i de kommende år ...

Adherence

Dermatologi | BestPractice | kl. 10:01 | ,,

Af Andreas Storm, læge, Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Adherence, et nyere begreb for compliance, betyder, om patienterne følger den behandling, som er aftalt med lægen. Adherence begynder således allerede under konsultationen med en gensidig aftale mellem læge og patient. Efter konsultationen skal patienterne indløse den udstedte recept på et apotek og derefter bruge medicinen. Processen ...

Af Knud Kragballe, professor, dr.med., Dermatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Ny viden om sygdomsmekanismerne bag psoriasis har muliggjort en rationel udvikling af specifikt virkende biologiske lægemidler. Samtidig har erkendelse af sygdommens sværhedsgrad, herunder forekomsten af comorbiditet, øget interessen for at anvende effektive behandlinger – hvorfor en status på biologisk behandling af psoriasis er relevant. Med hensyn ...

Af John Larsen, speciallæge i hud- og kønssygdomme, Greve 18. juli 2005 blev udleveringsbestemmelserne for to biologiske præparater, Enbrel® (efalizumab) og Raptiva® (etanercept), udvidet til anvendelse i dermatologisk speciallægepraksis. Raptiva® til behandling af psoriasis og Enbrel® til patienter med psoriasis og psoriasis-arthrit. Vi fik hermed mulighed for at tilbyde de mest plagede psoriasispatienter en effektiv ...

Af Jørgen Serup, professor, dr.med., overlæge ved Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Sundhedsstyrelsens fortsatte udokumenterede anslag mod praktiserende dermatologers ordination af biologiske midler ved behandling af psoriasis – en ordinationspraksis godkendt af Lægemiddelstyrelsen i 2005 – har mødt modstand fra læger og Danmarks Psoriasis Forening. Kritikkens hovedargumenter går på, at biologisk behandling er en terapeutisk landvinding, ...

Af Klaus Bendtzen, professor, overlæge, dr.med., Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet Theranostics (therapy + diagnostics) er anerkendt som en væsentlig forudsætning for optimal brug af biologiske lægemidler.1 Theranostics er relateret til de måske bedre kendte begreber personalized eller individualized medicine, som sigter mod at give den rigtige medicin til den rigtige patient, på det rigtige tidspunkt ...

Af Søren Kamp, reservelæge, ph.d.-studerende, Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Omkring to procent af den danske befolkning lider af psoriasis. Af dem har ca. en tredjedel sygdomsdebut i teenageårene eller tidligere. Tidlig psoriasisdebut er associeret til sværere psoriasisfænotype, og psoriasis i denne aldersgruppe kan medføre store psykosociale problemer som følge af social stigmatisering og nedsat selvværd. ...

Af Aksel Otkjær, privatpraktiserende speciallæge, Herning For efterhånden en del år siden begyndte man at behandle moderat til svær psoriasis med biologiske lægemidler. Det viste sig hurtigt, at her var nogle nye præparater, som var i stand til at hjælpe gruppen af psoriasispatienter med svær sygdom, der ikke tidligere har reageret tilfredsstillende på de gængse ...

Af Tomas Norman Dam, overlæge, ph.d., Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Der findes ingen almengyldig valideret definition af psoriasis arthrit. I litteraturen beskrives lidelsen som seronegativ artrit hos patienter med psoriasis. Forekomsten varierer i forskellige opgørelser, men optræder i nogle materialer hos op til 20-40% af alle psoriasispatienter. Differentialdiagnostisk er psoriasis arthrit vanskelig at adskille fra ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge