Methotrexat er en folinsyre-antagonist, som på grund af den anti-proliferative effekt oprindelig blev brugt til behandling af leukæmi. I over 50 år har methotrexat også været brugt til behandling af psoriasis, dog i lav dosis. Lav dosis methotrexat har desuden også en anti-inflammatorisk effekt.  Trods de mange års brug af methotrexat i behandling af psoriasis – ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder behandling af psoriasis. Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder psoriasis. Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere parallelle kohortestudier, ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder psoriasis.1 Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere ...

Resultaterne af to studier blev præsenteret på EULAR 2017. De viser lovende data, der støtter anvendelsen af to nye lægemiddelklasser i behandlingen af psoriasisarthrit (PsA). I det første studie blev der givet tofacitinib (en oral JAK-kinase hæmmer, der undersøges for mulig effekt på PsA). Patienterne havde ikke tidligere fået anti-TNF behandling. Der blev randomiseret 422 ...

Methotrexat er en folinsyre-antagonist, som på grund af den anti-proliferative effekt oprindelig blev brugt til behandling af leukæmi. I over 50 år har methotrexat også været brugt til behandling af psoriasis, dog i lav dosis. Lav dosis methotrexat har desuden også en anti-inflammatorisk effekt.1,2   Trods de mange års brug af methotrexat i behandling af ...

Findes en sammenhæng mellem multipel sclerose og psoriasis? Hvad ved vi i dag? Psoriasis er en af de hyppigste autoimmune sygdomme med en prævalens på ca. 3% i Europa, og helt op til 10% i visse nordiske lande. Interleukin (IL)-17 spiller en væsentlig rolle i psoriasispatogenesen, og data har vist, at psoriasis er en systemisk ...

Psoriasis er en af de hyppigste autoimmune sygdomme med en prævalens på ca. 3% i Europa, og helt op til 10% i visse nordiske lande.1 Interleukin (IL)-17 spiller en væsentlig rolle i psoriasispatogenesen, og data har vist, at psoriasis er en systemisk sygdom, der påvirker led, hjerte-kar-system og andre væv.2,3  Omkring en tredjedel af alle ...

Abnorm glukosemetabolisme hos psoriasispatienter

Dermatologi | Niels S. Heinrich | 3. Mar 2017 kl. 12:06 | ,

Associationen mellem psoriasis og type 2-diabetes er efterhånden veldokumenteret og synes styrket ved sværere grader af psoriasis.1 Årsagen hertil er endnu ikke fuldt belyst, men kronisk inflammation,2,3 overvægt4,5 og fælles genetiske faktorer6 indgår sandsynligvis i forklaringen. Glukosemetabolismen hos psoriasispatienter er imidlertid sparsomt beskrevet, og ældre studier har anvendt suboptimal metodologi.7 I to nylige kliniske studier undersøgte ...

Den estimerede prævalens af psoriasis hos børn og unge er 0,7-1,2%. Det kliniske udtryk af psoriasis hos børn kan være mindre karakteristisk end det, man ser hos voksne patienter,1 og forskningen halter desværre efter, når man sammenligner med voksenområdet. Dette gør sig særligt gældende for vores viden om de psykologiske og sociale konsekvenser af sygdommen. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge