Siden slutningen af 1960’erne har danske hudlæger sendt patienter med psoriasis til klimaterapiophold ved Det Døde Hav i Israel af fire ugers varighed. Denne behandling blev initieret af daværende statsminister Viggo Kampmann og dermatologen Willy Avrach.  Det er berettiget at spørge, om behandlingen, set i lyset af de medicinske fremskridt – især introduktionen af biologisk ...

Psoriasis er en kronisk immunmedieret inflammatorisk sygdom, der rammer 2-4% af hele befolkningen. Ca. 50% er kvinder, og næsten 75% af alle tilfældene debuterer før 40-års alderen. Således er størstedelen af kvinder med psoriasis i den fertile alder. Biologiske lægemidler, især Tumor Necrosis Factor (TNF)-hæmmere, er blandt de første ikke-kontraindicerede systemiske behandlingsmuligheder under graviditeten, foruden ...

Hovedformålet med psoriasisbehandling er todelt: At minimere omfanget af psoriasis samt at reducere sygdommens indflydelse på patientens helbredsrelaterede livskvalitet.1 Helbredsrelateret livskvalitet operationaliseres som patientens selv-rapporterede vurdering af, hvordan sygdommen og dens behandling påvirker hans eller hendes fysiske, psykiske og sociale funktion og velbefindende.2  Det hyppigst anvendte spørgeskema til måling af livskvalitet blandt unge med psoriasis ...

Antipsykotika er en heterogen gruppe af lægemidler, og disse kan give uventede bivirkninger. I denne artikel er der fokus på en mulig sammenhæng mellem psoriasis og antipsykotika.  Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom karakteriseret ved overdreven vækst og afvigende differentiering af keratinocytter. Etiologien af psoriasis er ikke fuldstændigt forstået, men involverer både genetiske risikofaktorer og ...

Psoriasis er en kronisk systemisk inflammatorisk tilstand,1 der afficerer ca. 2% af verdens kaukaside befolkning. I Europa findes der over fem millioner, i USA ca. syv millioner og på verdensplan er der estimeret 125 millioner personer med psoriasis.1 Den højeste prævalens af psoriasis forekommer i de skandinaviske lande og i det nordlige Europa. I Danmark ...

App øger psoriasis­patienters adhærens til lokalbehandling

Dermatologi | Mathias Tiedemann Svendsen | 21. Aug 2018 kl. 10:06 |

Psoriasispatienters brug af en applikation (app) til smartphones øger adhærens (det vil sige, at patienten følger lægens behandlingsplan) til et calcipotriol/betamethason dipropionat (Cal/BD) skumprodukt og reducerer sværhedsgraden af psoriasis. Det viser resultatet af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) udført på Hudafdelingen på Odense Universitetshospital.1 Nonadhærens er et hyppigt problem og en barriere mod behandlingseffekt Psoriasis er ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen. Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af lægemidler til biologisk behandling af psoriasis. På nuværende tidspunkt findes ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen.1 Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af biologiske lægemidler. På nuværende tidspunkt findes psoriasis lægemidler, ...

Methotrexat er en folinsyre-antagonist, som på grund af den anti-proliferative effekt oprindelig blev brugt til behandling af leukæmi. I over 50 år har methotrexat også været brugt til behandling af psoriasis, dog i lav dosis. Lav dosis methotrexat har desuden også en anti-inflammatorisk effekt.  Trods de mange års brug af methotrexat i behandling af psoriasis – ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder behandling af psoriasis. Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge