Nye biologiske lægemidler mod psoriasis

Dermatologi | Christina Yndal Erichsen | 4. Dec 2019 kl. 9:41 |

Der er i det seneste årti sket store fremskridt i forståelsen af immunsystemets rolle i udviklingen af psoriasis, og her er interleukin (IL)-23 og IL-17 fremhævet som værende centrale i det inflammatoriske respons.1 Dette har ført til udviklingen af en række nye biologiske lægemidler rettet mod disse interleukiner, herunder IL-12/23 inhibitoren ustekinumab, IL-17 inhibitorerne secukinumab, ...

I 1970’erne blev psoriasisartrit (PsA) betragtet som en relativt godartet lidelse, men i løbet af de seneste årtier er det blevet tydeligt, at 40-60% af alle patienter med PsA vil udvikle erosiv gigtsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelse.1 Dette har medført, at PsA nu anses som et væsentligt helbredsmæssigt problem,2-6 og radiologisk verificeret ledskade ved PsA ...

Siden slutningen af 1960’erne har danske hudlæger sendt patienter med psoriasis til klimaterapiophold ved Det Døde Hav i Israel af fire ugers varighed. Denne behandling blev initieret af daværende statsminister Viggo Kampmann og dermatologen Willy Avrach.  Det er berettiget at spørge, om behandlingen, set i lyset af de medicinske fremskridt – især introduktionen af biologisk ...

Psoriasis er en kronisk immunmedieret inflammatorisk sygdom, der rammer 2-4% af hele befolkningen. Ca. 50% er kvinder, og næsten 75% af alle tilfældene debuterer før 40-års alderen. Således er størstedelen af kvinder med psoriasis i den fertile alder. Biologiske lægemidler, især Tumor Necrosis Factor (TNF)-hæmmere, er blandt de første ikke-kontraindicerede systemiske behandlingsmuligheder under graviditeten, foruden ...

Hovedformålet med psoriasisbehandling er todelt: At minimere omfanget af psoriasis samt at reducere sygdommens indflydelse på patientens helbredsrelaterede livskvalitet.1 Helbredsrelateret livskvalitet operationaliseres som patientens selv-rapporterede vurdering af, hvordan sygdommen og dens behandling påvirker hans eller hendes fysiske, psykiske og sociale funktion og velbefindende.2  Det hyppigst anvendte spørgeskema til måling af livskvalitet blandt unge med psoriasis ...

Antipsykotika er en heterogen gruppe af lægemidler, og disse kan give uventede bivirkninger. I denne artikel er der fokus på en mulig sammenhæng mellem psoriasis og antipsykotika.  Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom karakteriseret ved overdreven vækst og afvigende differentiering af keratinocytter. Etiologien af psoriasis er ikke fuldstændigt forstået, men involverer både genetiske risikofaktorer og ...

Psoriasis er en kronisk systemisk inflammatorisk tilstand,1 der afficerer ca. 2% af verdens kaukaside befolkning. I Europa findes der over fem millioner, i USA ca. syv millioner og på verdensplan er der estimeret 125 millioner personer med psoriasis.1 Den højeste prævalens af psoriasis forekommer i de skandinaviske lande og i det nordlige Europa. I Danmark ...

App øger psoriasis­patienters adhærens til lokalbehandling

Dermatologi | Mathias Tiedemann Svendsen | 21. Aug 2018 kl. 10:06 |

Psoriasispatienters brug af en applikation (app) til smartphones øger adhærens (det vil sige, at patienten følger lægens behandlingsplan) til et calcipotriol/betamethason dipropionat (Cal/BD) skumprodukt og reducerer sværhedsgraden af psoriasis. Det viser resultatet af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) udført på Hudafdelingen på Odense Universitetshospital.1 Nonadhærens er et hyppigt problem og en barriere mod behandlingseffekt Psoriasis er ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen. Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af lægemidler til biologisk behandling af psoriasis. På nuværende tidspunkt findes ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen.1 Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af biologiske lægemidler. På nuværende tidspunkt findes psoriasis lægemidler, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge