Antipsykotika er en heterogen gruppe af lægemidler, og disse kan give uventede bivirkninger. I denne artikel er der fokus på en mulig sammenhæng mellem psoriasis og antipsykotika.  Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom karakteriseret ved overdreven vækst og afvigende differentiering af keratinocytter. Etiologien af psoriasis er ikke fuldstændigt forstået, men involverer både genetiske risikofaktorer og ...

Psoriasis er en kronisk systemisk inflammatorisk tilstand,1 der afficerer ca. 2% af verdens kaukaside befolkning. I Europa findes der over fem millioner, i USA ca. syv millioner og på verdensplan er der estimeret 125 millioner personer med psoriasis.1 Den højeste prævalens af psoriasis forekommer i de skandinaviske lande og i det nordlige Europa. I Danmark ...

App øger psoriasis­patienters adhærens til lokalbehandling

Dermatologi | Mathias Tiedemann Svendsen | 21. Aug 2018 kl. 10:06 |

Psoriasispatienters brug af en applikation (app) til smartphones øger adhærens (det vil sige, at patienten følger lægens behandlingsplan) til et calcipotriol/betamethason dipropionat (Cal/BD) skumprodukt og reducerer sværhedsgraden af psoriasis. Det viser resultatet af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) udført på Hudafdelingen på Odense Universitetshospital.1 Nonadhærens er et hyppigt problem og en barriere mod behandlingseffekt Psoriasis er ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen. Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af lægemidler til biologisk behandling af psoriasis. På nuværende tidspunkt findes ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen.1 Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af biologiske lægemidler. På nuværende tidspunkt findes psoriasis lægemidler, ...

Methotrexat er en folinsyre-antagonist, som på grund af den anti-proliferative effekt oprindelig blev brugt til behandling af leukæmi. I over 50 år har methotrexat også været brugt til behandling af psoriasis, dog i lav dosis. Lav dosis methotrexat har desuden også en anti-inflammatorisk effekt.  Trods de mange års brug af methotrexat i behandling af psoriasis – ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder behandling af psoriasis. Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder psoriasis. Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere parallelle kohortestudier, ...

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder psoriasis.1 Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere ...

Resultaterne af to studier blev præsenteret på EULAR 2017. De viser lovende data, der støtter anvendelsen af to nye lægemiddelklasser i behandlingen af psoriasisarthrit (PsA). I det første studie blev der givet tofacitinib (en oral JAK-kinase hæmmer, der undersøges for mulig effekt på PsA). Patienterne havde ikke tidligere fået anti-TNF behandling. Der blev randomiseret 422 ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge