Spondylarthropati (SPA) inddeles overordnet i aksial SPA og perifer SPA, hvor aksial SPA inddeles i ankyloserende spondylitis (AS), hvor radiologiske fund er en betingelse for diagnosen, og i non radiografisk aksial SPA, hvor der ikke er påvist radiologiske fund. Patienterne er kendetegnet ved at have varierende grad af inflammatorisk sacroitis/spondylitis og samtidig forekommende uveitis, kronisk ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge