I et nyligt publiceret head to head-studie1 sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit. Effekten af de to behandlinger blev vurderet ud fra en samlet bedring af ledsymptomer og hudlæsioner. Ixekizumab er en IL-17 hæmmer, og har dermed en anden virkningsmekanisme end TNF-alfa hæmmeren adalimumab.  Det primære ”take home message” i studiet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge