Guldstandard-behandling af psoriasis artrit udfordres

Reumatologi | Lars Erik Vølund Kristensen | 18. Nov 2019 kl. 12:08 | ,

I et nyligt publiceret head to head-studie1 sammenlignes ixekizumab-behandling med guldstandard-behandlingen adalimumab til patienter med psoriasis artrit. Effekten af de to behandlinger blev vurderet ud fra en samlet bedring af ledsymptomer og hudlæsioner. Ixekizumab er en IL-17 hæmmer, og har dermed en anden virkningsmekanisme end TNF-alfa hæmmeren adalimumab.  Det primære ”take home message” i studiet ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge