Kræftceller erhverver ofte mutationer i gener, som er involveret i reparation af DNA-skader, hvilket kan medføre en øget mutationsrate. Homolog rekombination (HR) er en fejlfri reparationsmekanisme af dobbeltstrenget DNA (dsDNA) -skader, og involverer en række DNA-damage repair (DDR) -gener såsom BRCA1 og BRCA2. Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) -hæmmere gives til patienter med defekt HR (figur 1) ...

Som et resultat af forbedret diagnostik samt mere effektive og skånsomme kræftbehandlinger har man i de seneste årtier set positive udviklinger i den relative overlevelse ved forskellige kræftsygdomme.  Denne udvikling betyder også et stigende antal af personer med udsigt til regulære kontrolbesøg med henblik på at få undersøgt eventuelt tilbagefald eller progression af kræftsygdommen. Disse ...

Prostatakræft og osteoporose

Onkologi | Mads Hvid Poulsen | 20. Aug 2019 kl. 10:18 |

Mænd med prostatakræft, der behandles med medicinsk eller kirurgisk kastration, har en øget risiko for at udvikle osteoporose og bør undersøges og behandles for dette.  Mere end 4300 danske mænd får årligt stillet diagnosen prostatakræft, og over 40.000 lever i øjeblikket med sygdommen. Kirurgisk eller medicinsk kastration er en af grundstenene i behandlingen, og ca. ...

Nyt om behandling af prostatakræft

Onkologi | Peter Meidahl Petersen | 20. Feb 2019 kl. 12:30 |

I de senere år har vi opnået fantastisk ny viden om prostatakræft og om behandlingen af sygdommen. Baseret på denne nye viden er der nye behandlingsprotokoller på vej, og der er allerede sket store ændringer i selve behandlingen. Det strækker sig lige fra den primære behandling, til behandlingen af udbredt kastrationsresistent sygdom. Her beskrives de ...

(68)Ga-PSMA PET/CT til staging af prostatakræft

Onkologi | Lars Jelstrup Petersen | 27. Jul 2018 kl. 11:32 |

Prostatakræft kan præsentere sig lige fra lokaliseret sygdom med lav risiko for recidiv efter kurativ intenderet terapi til metastatisk sygdom allerede på diagnosetidspunktet. Baseret på kendte prognostiske variabler som Gleason score, PSA-værdi og klinisk T stadie anbefaler guidelines staging med billeddiagnostisk for at vurdere eventuel metastasering til lymfeknuder, bløddele og knogler.1,2 Nuværende anbefalinger for staging ...

Brug af statiner og dødelighed efter prostatakræft

Onkologi | Signe Benzon Larsen | 4. Jun 2018 kl. 9:51 |

Prostatakræft er i dag den hyppigst forekommende kræftform blandt danske mænd med omkring 4300 nye tilfælde årligt og 1200 prostatacancer relaterede dødsfald. En kombination af tidlig diagnose, forbedrede behandlingsmuligheder og en relativt langsomt udviklende sygdom har medført, at der i dag lever mere end 33.000 mænd med prostatakræft i Danmark.  Trods en god prognose vil ...

Kastrationsbehandling har været kendt siden ca. 1941 og er en meget effektiv behandling, der dog kun virker i begrænset tid. Efter nogle år, eventuelt kun nogle måneder på kastrationsbehandling, vil PSA begynde at stige, og canceren progrediere, det vil sige, at canceren bliver kastrationsresistent. Docetaxel (sammen med fortsat kastration) har været anvendt til behandling af patienter ...

Prostatacancer er androgenafhængig. Indtil for ca. ti år siden var mulighederne for behandling af metastatisk (M+) prostatacancer begrænset til livslang medicinsk eller kirurgisk kastration, såkaldt androgen deprivation therapy (ADT). ADT kan udsætte tid til død og progression1 og reducere symptomer, men egentlig livsforlængende effekt er aldrig bevist i klinisk randomiserede studier. ADT anses derfor som ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge