MR-scanning af prostata har internationalt set været brugt i mere end et årti til diagnostik af prostatacancer, men scanningen har endnu ikke vundet generelt indpas herhjemme. Er det fordi det er hype – eller er det fremtiden? For at forstå, hvorfor MR-scanning kan gøre en forskel for en mand under udredning for prostatacancer, er det ...

Kastrationsbehandling har været kendt siden ca. 1941 og er en meget effektiv behandling, der dog kun virker i begrænset tid. Efter nogle år, eventuelt kun nogle måneder på kastrationsbehandling, vil PSA begynde at stige, og canceren progrediere, det vil sige, at canceren bliver kastrationsresistent. Docetaxel (sammen med fortsat kastration) har været anvendt til behandling af patienter ...

Kastrationsbehandling har været kendt siden ca. 1941 og er en meget effektiv behandling, der dog kun virker i begrænset tid. Efter nogle år, eventuelt kun nogle måneder på kastrationsbehandling, vil PSA begynde at stige, og canceren progrediere, det vil sige, at canceren bliver kastrationsresistent. Docetaxel (sammen med fortsat kastration) har været anvendt til behandling af ...

Prostatacancer er androgenafhængig. Indtil for ca. ti år siden var mulighederne for behandling af metastatisk prostatacancer (M+) begrænset til livslang medicinsk eller kirurgisk kastration, såkaldt androgen deprivation therapy (ADT). ADT kan udsætte tid til død og progression og reducere symptomer, men egentlig livsforlængende effekt er aldrig bevist i klinisk randomiserede studier. ADT anses derfor som palliativ ...

Prostatacancer er androgenafhængig. Indtil for ca. ti år siden var mulighederne for behandling af metastatisk (M+) prostatacancer begrænset til livslang medicinsk eller kirurgisk kastration, såkaldt androgen deprivation therapy (ADT). ADT kan udsætte tid til død og progression1 og reducere symptomer, men egentlig livsforlængende effekt er aldrig bevist i klinisk randomiserede studier. ADT anses derfor som ...

Prostatacancer på ESMO

ESMO 2016 | Onkologi | Klaus Brasso | 26. okt 2016 kl. 10:34 | ,

European Society of Medical Oncology kongressen har netop været afholdt i København. Kongressen samlede et deltagerantal i omegnen af 20.000 personer. På prostatacancer området var der flere interessante præsentationer, heraf nogle, der formenlig vil få betydning for den fremtidige  udredning og behandling af det stadigt stigende antal patienter med sygdommen. Tidlig kemoterapi til hormonsensitiv metastatisk ...

Behandlingsmuligheder ved prostatakræft

Onkologi | Best Practice Nordic | 11. Jul 2016 kl. 10:01 | ,

Af Martin Andreas Røder, reservelæge, Urologisk Afdeling, Rigshospitalet Klaus Brasso, overlæge, ph.d., Urologisk Afdeling, Rigshospitalet Som i mange andre vestlige lande er prostatacancer i dag den mest almindelige cancerform blandt danske mænd. En tidligere nærmest nihilistisk holdning til behandling af sygdommen er nu afløst af en række tilbud, specielt til patienter med tidlig prostatacancer. I ...

Af Gedske Daugaard, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Selv om kastrations resistent prostatacancer (CRPC) fortsat er en uhelbredelig sygdom, er der sket betydelige fremskridt i udviklingen af ​​nye behandlingsformer, hvoraf mange har vist sig at have livsforlængende effekt. I det følgende gennemgås de fase III undersøgelser, som på afgørende vis har ændret behandlingsporteføljen for kastrations ...

Af Karin Brochstedt Dieperink, sygeplejerske, MCN, ph.d.-studerende, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital Steinbjørn Hansen, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Lis Wagner, professor, forskningsleder Dr.PH, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet Olfred Hansen, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital FOTOFORKLARING: KARIN Dieperink står i midten af gruppebildet med sorte bukser. Olfred står til vesntre og Steinbjørn uden ...

Af David Ørsted, læge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital, Københavns Universitet Prostatacancer er med 340.000 nye tilfælde og 70.000 dødsfald årligt blandt de hyppigste cancerformer hos europæiske mænd, og derfor har der historisk været en betydelig interesse for at finde biomarkører til screening og prædiktion af risiko og prognose.  Prostata specifikt antigen (PSA) har indtaget ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge