Måling af patienters oplevelse af forskellige helbredsrelaterede fænomener, for eksempel smerte, fysisk funktion eller negative psykiske symptomer, har været anvendt i sundhedsvidenskabelig forskning i adskillige årtier. Alligevel er det først inden for de senere år, at man er begyndt systematisk at udvikle, anvende og anbefale sådanne mål til kvalitetssikring i sundhedsvæsenet under betegnelsen ”patient-reported outcomes” ...

Overlevere efter hoved/halskræft oplever ofte senfølger efter sygdommen og behandlingen af både fysisk og psykisk karakter. Meget af vores viden om senfølger hos kræftpatienter er generelt baseret på behandlerbaserede  vurderingssystemer – hvor den kliniske eksamination kombineres med fortolkning og evaluering af patientens symptomer. Der er dog mange undersøgelser, der finder en forskel mellem patienters og ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge