Optimal behandlingslængde for pneumoni i almen praksis

Sygeplejersken | Lungemedicin | Kamilla Møller Gundersen | 30. Apr 2019 kl. 1:15 |

Det er velkendt, at antibiotikabrug, hvad enten det er hensigtsmæssigt eller ej, er hovedårsagen til de stigende problemer med resistente bakterier.  Almen praksis står for langt størstedelen af antibiotikaforbruget – og ofte udskrives recepten til patienter med pneumoni.1 Derfor har flere lande forsøgt sig med at reducere varigheden af antibiotikabehandling af samfunds-erhvervet pneumoni.  I Danmark ...

Når pneumoni ikke er pneumoni

Almen praksis | Best Practice Nordic | 12. Feb 2018 kl. 3:38 | ,,

Hos nogle patienter forveksles de lungestetoskopiske fund ved IPF med dobbeltsidig pneumoni, som skyldes den bilaterale krepitationslyd ved begge tilstande. Ved lungefibrose (IPF) vil patienten dog ikke have feber, ej heller have behandlingseffekt af en eller flere antibiotikakure ligesom de lungestetoskopiske fund forbliver tilstede modsat ved velbehandlet pneumoni. Ved lungestetoskopi af en KOL-patient høres normalt ...

Når pneumoni ikke er pneumoni

Almen praksis | Best Practice Nordic | 8. Feb 2018 kl. 12:47 | ,

Hos nogle patienter forveksles de lungestetoskopiske fund ved IPF med dobbeltsidig pneumoni, som skyldes den bilaterale krepitationslyd ved begge tilstande. Ved IPF vil patienten dog ikke have feber, ej heller have behandlingseffekt af en eller flere antibiotikakure ligesom de lungestetoskopiske fund forbliver tilstede modsat ved velbehandlet pneumoni. Ved lungestetoskopi af en KOL-patient høres normalt ikke ...

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en kronisk uhelbredelig sygdom, som primært afficerer luftvejene og lungerne. Sygdommen er en kronisk inflammatorisk tilstand og medfører remodellering og forsnævring af luftvejene (kronisk bronkitis) og destruktion af lungevæv (emfysem) og fører til symptomer i form af åndenød, hoste og ekspektorat. Den vigtigste risikofaktor for udvikling af KOL er rygning. Derudover ...

Pneumoni hos KOL-patienter

Sygeplejersken | Christian Klitgaard | kl. 3:33 | ,

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en kronisk uhelbredelig sygdom, som primært afficerer luftvejene og lungerne. Sygdommen er en kronisk inflammatorisk tilstand og medfører remodellering og forsnævring af luftvejene (kronisk bronkitis) og destruktion af lungevæv (emfysem) og fører til symptomer i form af åndenød, hoste og ekspektorat. Den vigtigste risikofaktor for udvikling af KOL er rygning. ...

Brugen af bedside ultralyd udført af klinikere vinder i disse år indpas i mange specialer. Ultralyd af lungerne har tidligere været anset for umuligt, da det er velkendt, at ultralydsbølger ikke kan passere gennem luft. Ved pneumoni bliver alveolerne dog væskefyldte på grund af inflammation, hvilket får det konsoliderede lungevæv til at blive synligt på ultralyd. ...

Brugen af bedside ultralyd udført af klinikere vinder i disse år indpas i mange specialer. Ultralyd af lungerne har tidligere været anset for umuligt, da det er velkendt, at ultralydsbølger ikke kan passere gennem luft. Ved pneumoni bliver alveolerne dog væskefyldte på grund af inflammation, hvilket får det konsoliderede lungevæv til at blive synligt på ...

Samfundserhvervet pneumoni (CAP) forårsager talrige indlæggelser og er sammen med nedre luftvejsinfektioner den hyppigste indikation for påbegyndelse af antibiotisk behandling; empirisk penicillinbehandling.  Hurtig antibiotisk behandling er vist at være vigtig for at sikre en god prognose. Det er dog kun i et mindretal af cases, hvor det lykkes at identificere et patogen, hvorfor empirisk behandling er ...

Pneumoni er en af de hyppigste indlæggelsesdiagnoser i Danmark. 30 dages mortalitet forbliver uændret høj, med omkring 13% for patienter indlagt med pneumoni. Incidensen er steget gennem de seneste 20 år og vil formentlig blive ved med at stige sammen med den forventede fortsat forøgede levetid. Der findes flere risikovurderingsskalaer, baseret på kliniske og parakliniske værdier ved ...

Pneumoni er en af de hyppigste indlæggelsesdiagnoser i Danmark.1 30 dages mortalitet forbliver uændret høj, med omkring 13% for patienter indlagt med pneumoni.2 Incidensen er steget gennem de seneste 20 år og vil formentlig blive ved med at stige sammen med den forventede fortsat forøgede levetid.2-4 Der findes flere risikovurderingsskalaer, baseret på kliniske og parakliniske ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge