En række infektionssygdomme kan forebygges ved vaccination. Der kan være indikation for vaccination af risikogrupper. Den øgede risiko kan for eksempel skyldes alder, erhvervseksposition, medicinske tilstande eller, at der foreligger en særlig risiko forbundet med influenzasmitte. Pneumokokvaccination Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) kan blandt andet forårsage invasiv pneumokoksygdom i form af hjernehindebetændelse (meningitis) samt blodforgiftning (sepsis). Dødeligheden ved disse tilstande ...

Pneumokokker er det danske navn for bakteriearten Streptococcus pneumoniae. De alvorligste sygdomme, der forårsages af denne bakterieart, er pneumokokmeningitis (hjernehindebetændelse) og pneumokoksepsis (blodforgiftning). Pneumokokker er også en hyppig årsag til alvorlig lungebetændelse, særligt hos ældre. Forebyggelse af pneumokokker kan i Danmark ske ved pneumokokvaccination med en 13-valent konjugeret vaccine (PCV13) og eller en 23-valent polysakkaridvaccine ...

Pneumokokker er det danske navn for bakteriearten Streptococcus pneumoniae. De alvorligste sygdomme, der forårsages af denne bakterieart, er pneumokokmeningitis (hjernehindebetændelse) og pneumokoksepsis (blodforgiftning). Pneumokokker er også en hyppig årsag til alvorlig lungebetændelse, særligt hos ældre. Forebyggelse af pneumokokker kan i Danmark ske ved pneumokokvaccination med en 13-valent konjugeret vaccine (PCV13) og eller en 23-valent polysakkaridvaccine ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge