Pleje af et nærtstående kronisk sygt eller ældre familiemedlem kan være forbundet med positive følelser, idet det kan skabe et tæt bånd til den plejekrævende og give en følelse af at gøre en forskel. At være plejegiver for et familiemedlem indebærer dog også en stor dedikation, som kan være både mentalt og fysisk krævende. I Danmark kan ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge