Personlig medicin, ”black box” og tumorsfærer

#305E78 | Lars Henrik Jensen, | 10. Jan 2019 kl. 8:27 |

Ideen med personlig medicin er tillokkende enkel: Lav en genprofil af tumor uanset cancertype, identificer specifikke forandringer og vælg det målrettede stof, der netop rammer det target.  Trods mange års forskning findes der ikke et eneste positivt randomiseret forsøg, som beviser nogen klinisk gavn af denne tilgang. Undtagelsen, der bekræfter reglen, er mikrosatellit-instabilitet, der på ...

En af de helt store satsninger i det danske sundhedsvæsen i disse år er udvikling af personlig medicin. En målsætning om at give den rigtige medicin på det rette tidspunkt til den enkelte patient er en indlysende god ide. Så indlysende at det er en naturlig målsætning for alle klinisk arbejdende læger og har været ...

Personlig medicin, skræddersyet behandling eller præcisionsmedicin – kært barn har mange navne. Præcisionsmedicin har dog en tendens til at blive brugt i bredere sammenhænge, hvor en patients samlede data, lige fra genomisk information til socio-økonomiske forhold bruges i et omfattende vidensnetværk til diagnose og behandlingsvalg, hvorimod personlig eller skræddersyet medicin bruges i forbindelse med valget af ...

Personlig, skræddersyet eller præcisionsmedicin – kært barn har mange navne. Præcisionsmedicin har dog en tendens til at blive brugt i bredere sammenhænge, hvor en patients samlede data, lige fra genomisk information til socio-økonomiske forhold bruges i et omfattende vidensnetværk til diagnose og behandlingsvalg, hvorimod personlig eller skræddersyet medicin bruges i forbindelse med valget af den ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge