Læs her om professoren, der brænder for at inddrage patienterne mere systematisk i deres sygdomsforløb. 1. juli i år blev læge og dr.med. Helle Pappot ansat i et klinisk professorat i onkologi med fokus på patient-inddragelse og Patient Reported Outcome (PRO). Om formålet med sit professorat fortæller hun: ”Det er mit mål at forbedre kræftpatienters ...

Der er i dag mere end 60.000 danske kvinder, som lever med diagnosen brystkræft. Et betydeligt antal af brystkræft-overlevere oplever efter behandling én eller flere kræft-relaterede bekymringer og/eller specifikke senfølger af behandlingen.  Træthed, søvnforstyrrelser, smerter, depression samt frygt for tilbagekomst af kræft er hyppigt forekommende generelle følger efter den komplekse behandling, som gives til brystkræftpatienter. ...

Kan brug af Patient Reported Outcome (PRO) – og dermed patientinddragelse i behandlingen være et nyt aktiv i et kræftbehandlingsforløb? Kan man forestille sig, at det vil være en ekstra ressource i behandlingen at inddrage patientens egen-rapportering af symptomer? Vil det kunne forbedre patientens behandlingsforløb? For nogle år siden gennemførte vi projektet MammaGoPro, som er ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge