RESUME Ved semi-ambulant håndtering af patienter med akut leukæmi spiller pårørende en hovedrolle, og hverdagsliv og tilfredshed med behandlingen skal sikres for alle parter. For kræftpatienter generelt er hverdagen udfordret, da deres tilstand varierer meget, og de pårørendes omsorgsgiverrolle er belastende og griber ind i øvrige menneskelige relationer. Støttebehovet varierer både med behandlingsforløbet og mellem patienter ...

Et stort antal patienter dør hvert år af sygdomme som kræft, KOL, hjertesvigt og andre sygdomme efter en periode med terminal sygdom. I sygdomsforløbet er der ofte et stort behov for omsorg og pleje fra blandt andet pårørende. De fleste pårørende ønsker at deltage i omsorgen for den syge i den sidste levetid for at ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge