Parkinsons sygdom (PD) er en kronisk progressiv neurodegenerativ sygdom, og er den næst hyppigste neurologiske sygdom med et estimeret antal i Danmark på 7000-8000 patienter. Et flertal af sygdomme og tilstande kan medføre Parkinson-symptomer (”Parkinsonisme”), men omfattes ikke af definitionen på PD.  En speciel entitet inden for PD-symptomatologi er ”Atypisk Parkinsons sygdom” med et hurtigt ...

De kroniske invaliderende symptomer hos patienter med neurologiske lidelser kan være forbundet med depression, dårlig livskvalitet og formentlig øget risiko for selvmordsadfærd. Der er stort fokus på behandlingen af de fysiske symptomer ved kroniske neurologiske sygdomme, mens opmærksomheden på de psykologiske konsekvenser er mindre.1 Tidligere forskning har vist en øget risiko for selvmord blandt patienter ...

Syv-ti millioner er i dag ramt af Parkinsons sygdom, hvilket gør den til verdens næstmest udbredte neurodegenerative sygdom. Mellem en fjerde- og en tredjedel af patienterne udvikler med tiden demens, som man også ser det hos Alzheimers patienter. Parkinsons sygdom er en neurodegenerativ lidelse, som indtræder sent i livet og manifesterer sig ved motoriske forstyrrelser. ...

Af Merete Karlsborg, overlæge, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Efter års konventionel tabletbehandling af Parkinson’s sygdom (PD) udvikler patienterne ofte tiltagende problemer i form af motoriske fluktuationer med svingninger mellem god effekt (ON) og manglende effekt med nedsat bevægelighed (OFF) og eventuelt smertefulde dystonier (muskelkramper) samt hyper- eller dyskinesier (overbevægelser). Som sygdommen skrider frem, bliver svingningerne ...

Af Karen Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Neurologisk Afdeling, Århus Sygehus Næsten alle Parkinson-patienter vil kunne berette, at de har haft sygdommen i op til ti år, inden diagnosen stilles. Dette er formentlig til dels forårsaget af, at det kan være svært at erkende symptomerne i den tidlige sygdomsfase, før de karakteristiske motoriske symptomer bliver tydelige. ...

Af Tove Henriksen, overlæge, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Parkinsons sygdom er med en livstidsrisiko på 2% den næsthyppigste neurodegenerative lidelse efter Alzheimers sygdom, og alderen er den vigtigste disponerende faktor. Nuværende demografiske tendenser tyder på, at forekomsten af Parkinsons sygdom vil være fordoblet omkring 2050. Diagnosen stilles fortsat ud fra klinikken; asymmetrisk bradykinesi ledsaget af ...

Af Matthias Bode, overlæge, Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital   Parkinsons sygdom kendetegnes ved de tre kardinalsymptomer rigiditet, hypo-/bradykinesi og tremor og skyldes degeneration af blandt andet de dopaminproducerende neuroner i substantia nigra. Terapi med levodopa medfører som regel god symptomdæmpning, men kronisk behandling er associeret med udviklingen af motoriske senkomplikationer. Efter flere års behandling med ...

Af Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup Hospital, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet I et stort studie omhandlende de socioøkonomiske omkostninger ved den neurodegenerative sygdom Parkinson’s Sygdom (PS), har danske forskere fra blandt andet Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, beskrevet, at, PS har konsekvenser mange år forud ...

Af Anita Haahr, adjunkt, sygeplejerske, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital  ”Det er løgn det her. Det kan ikke lade sig gøre. Sådan kan man ikke bare få det”. Ja, det er jo ikke ”bare” men altså, at man sætter sådan et par fyre ned i hjernen på én og så kan man alt det, man ikke ...

Af Lena Elisabeth Hjermind, overlæge, ph.d., Afsnit for Neurogenetik, Hukommelsesklinikken, Neurocentret, Rigshospitalet Det neurologiske syndrom parkinsonisme er karakteriseret ved bradykinesi, rigiditet, tremor (4-6Hz) og/eller postural ustabilitet, som ikke er forårsaget af primær visuel, vestibulær, cerebellar eller proprioceptiv dysfunktion.1 Parkinsons sygdom er den næsthyppigste neurodegenerative sygdom (efter Alzheimers sygdom) og den hyppigste årsag til parkinsonisme.2 Det er derfor ikke overraskende, at flere i en familie kan have ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge