Integration af onkologi og palliation

Onkologi | Per Sjøgren | 21. Nov 2018 kl. 2:55 |

Det medicinske tidsskrift Lancet Oncology har taget initiativ til at udarbejde en kommissionsrapport ledet af de norske professorer Stein Kaasa og Jon Loge fra Kræftafdelingen ved Universitetssygehuset i Oslo.1 Kommissionen er organiseret indenfor et samarbejde i European Palliative Care Research Centre, som består af 17 internationale centre, der i fællesskab planlægger og udfører studier indenfor ...

Viden om patienters ønsker for dødssted er vigtigt for at kunne yde optimal palliation. Tidligere studier omhandlende ønsker for den sidste tid er primært baseret på patienter med kræft, og viste at langt de fleste ønsker at være hjemme. Disse ønsker afspejler nødvendigvis ikke patienter med alvorlig non-malign sygdom som hjerte- og lungesygdomme. Tidligere forskning viser, at ...

Viden om patienters ønskede dødssted er vigtigt for at kunne yde optimal palliation.1 Tidligere studier omhandlende ønsker for den sidste tid er primært baseret på patienter med kræft, og viste at langt de fleste ønsker at være hjemme.2-4 Disse ønsker afspejler nødvendigvis ikke patienter med alvorlig non-malign sygdom som hjerte- og lungesygdomme.5 Tidligere forskning viser, ...

Klassifikation af patienter til palliativ indsats

Onkologi | Kirstine Skov Benthien | 24. Jan 2017 kl. 10:14 |

I 2014 havde 48% af de patienter, der døde som følge af kræft i Danmark, kontakt med et specialiseret palliativt team.1 Specialiseret palliativ indsats er tiltagende anvendt siden begyndelsen i 1960’erne, men har trods en længere historie kun et ungt forskningsområde som grundlag. Dette kommer til udtryk i meget forskellige henvisningskriterier og manglende konsensus om ...

Palliativ indsats fra et patient- og pårørende­perspektiv

Sygeplejersken | Marlène Elisabeth M. J. Spielmann | 12. Jan 2017 kl. 9:17 |

Hvert år dør omkring 16.000 danskere som følge af kræft, og halvdelen af nye kræftpatienter diagnosticeres med en uhelbredelig kræftdiagnose. Denne patientgruppe, og deres pårørende, vil enten fra diagnosetidspunktet eller sidenhen have behov for en palliativ indsats. Palliation betyder lindring og anvendes om indsatsen for at lindre lidelser for personer med livstruende sygdom og deres ...

Alkoholforbrugets betydning blandt operationspatienter Af Bolette Pedersen, cand.scient., ph.d.-studerende. Clinical Health Promotion Centre, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.   Det er velkendt, at et højt alkoholforbrug kan skade helbredet på langt sigt, men alkohol kan også på kort sigt skade helbredet. Et eksempel er, hvordan alkohol giver problemer for operationspatienter. Alle former for alkoholstorforbrug øger risikoen ...

Af Gorm Thusgaard, praktiserende læge, lægefaglig konsulent, Skt. Lukas Hospice, Hellerup Helle Gamborg, specialsygeplejerske, udgående hospice-team, Skt. Lukas Hospice, Hellerup Udvikling og optimering af den medicinske og plejemæssige palliationsbehandling begyndte på hospice og de palliative afdelinger – først og fremmest ved behandling af cancerpatienter. Denne viden kan bruges til alle patienter i palliativ og terminal ...

Af Helle Timm, centerchef, mag.art., ph.d., Palliativt Videncenter (PAVI) Palliativ indsats i almen praksis kan formodentlig forbedres ved øget sundhedsfaglig opmærksomhed på lidelser forbundet med livstruende sygdomme og øget viden om, hvordan man kan lindre lidelser og bidrage til øget livskvalitet. Palliativ indsats betyder lindrende indsats og retter sig mod personer med livstruende sygdomme. De ...

Af Lene Jarlbæk, seniorforsker, Palliativt Videncenter   Almen praksis har vigtige opgaver i forbindelse med smertebehandling af kræftpatienter, både med hensyn til at identificere de patienter, der har smerter og i de fleste tilfælde selv varetage smertebehandlingen. Undervejs i sygdomsforløbet bør almen praksis være i stand til at hjælpe patient og pårørende med at gøre ...

Af Peter Stokvad, speciallæge i almen medicin, Risskov Morfin er en overvejende µ-receptor agonist, udvundet fra opiumvalmuen (Papaver Somniferum). Morfin har, gennem århundreder, været anvendt af lægevidenskaben som et effektivt middel til behandling af stærke smertetilstande. Morfin omsættes i leveren til aktive metabolitter, der igen udskilles gennem nyrerne. Ved nedsat nyrefunktion vil der være risiko ...

#Seneste udgivelse

Hjerte-kar-sygdomme

Nr. 1 • januar 2019
13. årgang
  • Familiær hyperkolesterolæmi
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Angina pectoris
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge