Overvægt og type 2-diabetes

#0071A7#DA4E71 | Esben Søndergaard | 2. Mar 2018 kl. 11:30 | ,,

Selv om der er en klar sammenhæng mellem forekomsten af overvægt og type 2- diabetes (i, er forholdet mellem de to mere kompliceret, end det kan syne ved første øjekast. Det kan hurtigt erkendes ved at se på den store spredning i kropsvægt, der forekommer hos personer, der udvikler type 2-diabetes. Hvor nogen udvikler type 2-diabetes ...

Overvægt og type 2-diabetes

#0071A7 | Esben Søndergaard | 28. Feb 2018 kl. 4:03 | ,

Selv om der er en klar sammenhæng mellem forekomsten af overvægt og udvikling af insulinresistens og type 2-diabetes, er forholdet mellem de to mere kompliceret, end det kan syne ved første øjekast. Det kan hurtigt erkendes ved at se på den store spredning i kropsvægt, der forekommer hos personer, der udvikler type 2-diabetes. Hvor nogen ...

Nedsat quadriceps muskelstyrke er velkendt hos personer med knæartrose. Dette kan blandt andet skyldes nedsat aktivitetsniveau på grund af smerte, hvilket medfører muskelatrofi og/eller nedsat muskelaktivering. Nedsat quadriceps-styrke er ligeledes en potential risikofaktor for knæartrose, men de underliggende mekanismer bag en eventuel sammenhæng mellem nedsat quadricepsstyrke og udvikling af knæartrose er uvis, og tidligere studier på dette ...

Øger overvægt risikoen for atrieflimmer?

#0071A7#DA4E71 | Morten Fenger-Grøn | 8. Jan 2018 kl. 1:14 | ,,

Det kortfattede sammendrag af de seneste 15 års forskning på området, som rummer en serie af vægtige observationsstudier og senest også kontrollerede forsøg med vægttabsprogrammer, er: Ja overvægt øger risikoen for atrieflimmer. Et nyt dansk studie i det højest rangerede kardiologiske tidsskrift the JACC dokumenterer dog, at det er så afgørende, hvordan spørgsmålet forstås, at det ...

Øger overvægt risikoen for atrieflimmer?

#0071A7 | Morten Fenger-Grøn | kl. 11:00 | ,

Det kortfattede sammendrag af de seneste 15 års forskning på området, som rummer en serie af vægtige observationsstudier og senest også kontrollerede forsøg med vægttabsprogrammer, er: Ja overvægt øger risikoen for atrieflimmer. Et nyt dansk studie i det højest rangerede kardiologiske tidsskrift the JACC dokumenterer dog, at det er så afgørende, hvordan spørgsmålet forstås, at ...

Overvægt og fedme er i observationsstudier forbundet med øget forekomst af astma og til en vis grad nedsat lungefunktion. Overvægt og fedme kan påvirke lungerne på flere måder, for eksempel ved inflammation, der kan disponere til astma eller gennem en mekanisk virkning på lungefunktionen. I observationsstudier kan det være svært at afgøre, om overvægt fører til astma, ...

Overvægt øger risiko for astma og nedsætter lungefunktionen

#DA4E71 | Tea Skaaby | 26. Sep 2017 kl. 12:58 | ,

Overvægt og fedme er i observationsstudier forbundet med øget forekomst af astma og til en vis grad nedsat lungefunktion.1,2 Overvægt og fedme kan påvirke lungerne på flere måder, for eksempel ved inflammation, der kan disponere til astma eller gennem en mekanisk virkning på lungefunktionen.3,4 I observationsstudier kan det være svært at afgøre, om overvægt fører ...

Overvægt og mammografiscreening

#305E78 | Elsebeth Lynge | 28. Aug 2017 kl. 2:58 | ,

Kvinder med svær overvægt, eller fedme, deltager mindre i screening for brystkræft end andre kvinder. Efter overgangsalderen har overvægtige kvinder imidlertid højere risiko for brystkræft end kvinder med normal vægt. Overvægtige kvinder har også et mere fedtholdigt brystvæv end andre kvinder, og tumorer i fedtholdigt brystvæv opdages lettere ved mammografi end tumorer i kirtelholdigt brystvæv. Det ...

Fedme er et stort og tiltagende globalt problem og er både associeret til øget risiko for en række fedme-relaterede co-morbiditeter samt forøget mortalitet. Intensiv livsstilsintervention kombineret med farmakologisk behandling kan inducere et vægttab på fem-otte kg, men for mange af patienterne er et sådan vægttab utilstrækkeligt, og vægttabet er svært at vedligeholde over tid. I modsætning ...

Fedme er et stort og tiltagende globalt problem og er både associeret til øget risiko for en række fedme-relaterede co-morbiditeter samt forøget mortalitet. Intensiv livsstilsintervention kombineret med farmakologisk behandling kan inducere et vægttab på fem-otte kg, men for mange af patienterne er et sådan vægttab utilstrækkeligt, og vægttabet er svært at vedligeholde over tid. I ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge