Kolorektal cancer er den tredjehyppigste kræftform på verdensplan, og incidencen var tæt på 1,8 millioner i 2018.1 De seneste årtier har vi set væsentlige forbedringer i både den onkologiske og kirurgiske behandling, og dette har ført til færre tilbagefald og forbedret overlevelse.2,3 Efter afsluttet behandling med kurativt sigte, er det almindelig praksis at følge patienten ...

Pancreascancer er den fjerdehyppigste årsag til død af kræft hos både mænd og kvinder i Europa.1 Størstedelen af patienterne med pancreascancer diagnosticeres i et uresektabelt, lokal avanceret eller metastatisk stadie. Resektion er den potentielle kurative behandling, men er kun mulig hos ca. 15-20% af alle patienterne.2 I Danmark diagnosticeres ca. 1000 nye tilfælde af pancreascancer ...

De utallige gode virkninger af fysisk aktivitet er veldokumenteret, både i sundhed og sygdom. Vi ved blandt andet, at det kan have en beskyttende effekt mod nogle former for kræft, heriblandt brystkræft. Der er dog usikkerhed om, hvilken påvirkning fysisk aktivitet har på overlevelse efter brystkræft. Et systematisk litteraturstudie og meta-analyse fra 2015 viser, at fysisk ...

En artikel i BMJ har endnu engang sat fokus på endemål i onkologien. I artiklen beskrives det, at kun 35 af 68 godkendte kræftlægemidler reelt bevirker en forbedring af den totale overlevelse (OS) eller en forbedring af livskvalitet. Stofferne er primært godkendt på baggrund af øget progressionsfri overlevelse (PFS). Den problematik er der skrevet op ad døre og ned ad stolper ...

Næst efter luftforurening er trafikstøj den miljøfaktor, der har størst negativ indflydelse på folkesundheden i Europa: Mere end en tredjedel af den europæiske befolkning er udsat for trafikstøj over WHOs vejledende grænseværdi, og forskning har konsekvent fundet, at trafikstøj øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Et stort dansk kohortestudie har desuden fundet en direkte sammenhæng mellem brystkræft og trafikstøj fra ...

Akut lymfoblastær leukæmi er hos voksne en sjælden leukæmiform med 30-35 tilfælde om året i Danmark, hvorimod det hos børn under 18 år er den hyppigste kræftsygdom med ca. 45 tilfælde årligt. Fra år 2000 og frem blev flere amerikanske og europæiske studier publiceret, og de viste en væsentlig overlevelsesfordel for yngre voksne, når de blev ...

Velkendte faktorer for behandlingsrespons og overlevelse efter brystkræft med fjernmetastaser omfatter blandt andre metastasebyrde, -størrelse og -lokalisation, aggressivitet af primærtumor og hormonreceptorstatus. Mere udbredt brug af onkologiske lægemidler, såsom monoklonale antistoffer har forbedret overlevelsen inden for metastatisk brystkræft, hovedsageligt blandt yngre kvinder.  Flere studier antyder, at de forskellige biologiske undertyper af brystkræft blandt andet kendetegnes ved, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge