Af Lone Kjeld Petersen, overlæge, dr.med., Gynækologisk Afdeling, Skejby Sygehus Ovariecancer rammer årligt ca. 600 danske kvinder. Omkring to tredjedele af patienterne diagnosticeres med dissemineret intraperitoneal sygdom, og mere end 90% behandles med operation og adjuverende kemoterapi. Tidligere tiders strategi om cytoreduktiv kirurgi til mindre tumorvolumen er afløst af et krav om total cytoreduktion til ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge