Hvert år rammes ca. 450 kvinder i Danmark af ovariecancer. Af ukendte årsager har Danmark en meget høj incidensrate af ovariecancer (15/100.000 kvinder), hvilket giver en livstidsrisiko for at få ovariecancer på 2%. Langt de fleste, der rammes af ovariecancer, er postmenopausale (80%), og 65% opdages først i avanceret stadium. Sidstnævnte er årsagen til, at ...

Hvert år rammes ca. 450 kvinder i Danmark af ovariecancer. Af ukendte årsager har Danmark en meget høj incidensrate af ovariecancer (15/100.000 kvinder), hvilket giver en livstidsrisiko for at få ovariecancer på 2%. Langt de fleste, der rammes af ovariecancer, er postmenopausale (80%), og 65% opdages først i avanceret stadium. Sidstnævnte er årsagen til, at ...

Patienter med alders- og livsstilsrelateret komorbiditet er en stadigt voksende gruppe, som udgør en daglig udfordring på både de medicinske og kirurgiske afdelinger. På cancerområdet har man for mange forskellige cancertyper dokumenteret, at patienter med komorbiditet har dårligere overlevelse end patienter uden komorbiditet. I Danmark har man endvidere observeret, at den generelle forbedring i overlevelsen ...

De første studier, der viste en sammenhæng mellem miRNA og ovariecancer, blev publiceret for ca. ti år siden. Her identificerede man et ændret miRNA ekspressions-niveau i tumorvæv i forhold til ekspressions-niveauet i normalt ovarievæv.5 Andre studier fandt, at ca. 40% af de fundne miRNA’er i ovariecancer har abnormt DNA copy numbers,7 og at øget ekspression ...

Patienter med alders- og livsstilsrelateret komorbiditet er en stadigt voksende gruppe, som udgør en daglig udfordring på både de medicinske og kirurgiske afdelinger. På cancerområdet har man for mange forskellige cancertyper dokumenteret, at patienter med komorbiditet har dårligere overlevelse end patienter uden komorbiditet.1,2  I Danmark har man endvidere observeret, at den generelle forbedring i overlevelsen ...

T-celle terapi til metastatisk ovariecancer

Onkologi | ESMO 2016 | Magnus Pedersen | 26. okt 2016 kl. 11:48 | ,

På ESMO 2016 blev det kliniske pilotstudie ”T cell therapy for patients with advanced ovarian cancer: A pilot study in progress” præsenteret som poster med foreløbige kliniske data. Studiet er samtidig en del af forfatternes ph.d.-projekt. T-celle terapi er en individuel behandling dannet ud fra egne immunceller, T-celler. T-celler rettet mod kræftsygdommen (fortrinsvis cytotoxiske CD8 ...

Af Carsten Lindberg Fagö-Olsen, læge, ph.d.-studerende, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Årligt diagnosticeres ca. 520 danske kvinder med ovariecancer, hvoraf ca. 60% er i et avanceret stadie – IIIC eller IV – på diagnosetidspunktet.1 Overlevelsen er tæt korreleret til størrelsen og forekomsten af resttumor efter primær kirurgi.2 I Danmark er fem-års overlevelsen for makro-radikalt opererede stadie IIIC ...

Af Mette Hjortkjær, reservelæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Som juniorspeaker på SKA Post ASCO symposium vil jeg gerne referere et studie, der har fået fokus i de danske medier. Det drejer sig om behandling af recidiverende ovariecancer med PARP inhibition. PARP inhibition udnytter konceptet syntetisk letalitet, hvor to (defekte) cellulære ...

Af Bente Lund, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Ovariecancer er den næsthyppigste gynækologiske cancer i den vestlige verden efter endometriecancer og diagnosticeres oftest i stadie III eller IV. Centraliseret, optimeret cytoreductiv kirurgi og platin-/taxan-baseret kemoterapi har resulteret i en fem års overlevelse på omkring 45%. Gennem årene er forskellige former for kombinationsterapi forsøgt. De har ...

Af Lone Kjeld Petersen, overlæge, dr.med., Gynækologisk Afdeling, Skejby Sygehus Ovariecancer rammer årligt ca. 600 danske kvinder. Omkring to tredjedele af patienterne diagnosticeres med dissemineret intraperitoneal sygdom, og mere end 90% behandles med operation og adjuverende kemoterapi. Tidligere tiders strategi om cytoreduktiv kirurgi til mindre tumorvolumen er afløst af et krav om total cytoreduktion til ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge