Den prognostiske betydning af immunceller i ovariecancervæv

Onkologi | Jon Røikjær Henriksen | 12. Aug 2019 kl. 9:54 |

Ovariecancer er en sygdom, der oftest er spredt på diagnosetidspunktet, hvorfor det kurative potentiale ved konventionel behandling er lavt. Der er brug for nye behandlingsmetoder, hvor en immun-baseret tilgang kunne være løsningen, da dette har vist sig effektivt ved andre cancerformer. Dette kræver øget viden om den kliniske betydning, som immunforsvaret har i ovariecancer. Det ...

Hvert år rammes ca. 450 kvinder i Danmark af ovariecancer. Af ukendte årsager har Danmark en meget høj incidensrate af ovariecancer (15/100.000 kvinder), hvilket giver en livstidsrisiko for at få ovariecancer på 2%. Langt de fleste, der rammes af ovariecancer, er postmenopausale (80%), og 65% opdages først i avanceret stadium. Sidstnævnte er årsagen til, at ...

Hvert år rammes ca. 450 kvinder i Danmark af ovariecancer. Af ukendte årsager har Danmark en meget høj incidensrate af ovariecancer (15/100.000 kvinder), hvilket giver en livstidsrisiko for at få ovariecancer på 2%. Langt de fleste, der rammes af ovariecancer, er postmenopausale (80%), og 65% opdages først i avanceret stadium. Sidstnævnte er årsagen til, at ...

Patienter med alders- og livsstilsrelateret komorbiditet er en stadigt voksende gruppe, som udgør en daglig udfordring på både de medicinske og kirurgiske afdelinger. På cancerområdet har man for mange forskellige cancertyper dokumenteret, at patienter med komorbiditet har dårligere overlevelse end patienter uden komorbiditet. I Danmark har man endvidere observeret, at den generelle forbedring i overlevelsen ...

De første studier, der viste en sammenhæng mellem miRNA og ovariecancer, blev publiceret for ca. ti år siden. Her identificerede man et ændret miRNA ekspressions-niveau i tumorvæv i forhold til ekspressions-niveauet i normalt ovarievæv.5 Andre studier fandt, at ca. 40% af de fundne miRNA’er i ovariecancer har abnormt DNA copy numbers,7 og at øget ekspression ...

Patienter med alders- og livsstilsrelateret komorbiditet er en stadigt voksende gruppe, som udgør en daglig udfordring på både de medicinske og kirurgiske afdelinger. På cancerområdet har man for mange forskellige cancertyper dokumenteret, at patienter med komorbiditet har dårligere overlevelse end patienter uden komorbiditet.1,2  I Danmark har man endvidere observeret, at den generelle forbedring i overlevelsen ...

T-celle terapi til metastatisk ovariecancer

ESMO 2016 | Onkologi | Magnus Pedersen | 26. okt 2016 kl. 11:48 | ,

På ESMO 2016 blev det kliniske pilotstudie ”T cell therapy for patients with advanced ovarian cancer: A pilot study in progress” præsenteret som poster med foreløbige kliniske data. Studiet er samtidig en del af forfatternes ph.d.-projekt. T-celle terapi er en individuel behandling dannet ud fra egne immunceller, T-celler. T-celler rettet mod kræftsygdommen (fortrinsvis cytotoxiske CD8 ...

Af Carsten Lindberg Fagö-Olsen, læge, ph.d.-studerende, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Årligt diagnosticeres ca. 520 danske kvinder med ovariecancer, hvoraf ca. 60% er i et avanceret stadie – IIIC eller IV – på diagnosetidspunktet.1 Overlevelsen er tæt korreleret til størrelsen og forekomsten af resttumor efter primær kirurgi.2 I Danmark er fem-års overlevelsen for makro-radikalt opererede stadie IIIC ...

Af Mette Hjortkjær, reservelæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Som juniorspeaker på SKA Post ASCO symposium vil jeg gerne referere et studie, der har fået fokus i de danske medier. Det drejer sig om behandling af recidiverende ovariecancer med PARP inhibition. PARP inhibition udnytter konceptet syntetisk letalitet, hvor to (defekte) cellulære ...

Af Bente Lund, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Ovariecancer er den næsthyppigste gynækologiske cancer i den vestlige verden efter endometriecancer og diagnosticeres oftest i stadie III eller IV. Centraliseret, optimeret cytoreductiv kirurgi og platin-/taxan-baseret kemoterapi har resulteret i en fem års overlevelse på omkring 45%. Gennem årene er forskellige former for kombinationsterapi forsøgt. De har ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge