Diabetes og osteoporose

Almen praksis | Vikram Vinod Shanbhogue | 13. Mar 2020 kl. 10:25 | ,,,

RESUME Osteoporose er den almindeligste knoglesygdom. Den rammer især kvinder, hvor globalt 200 mio. er ramt. Hvert tredje sekund sker der et osteoporotisk brud, og det tal kan stige. Patienter med type 2-diabetes og mikrovaskulære komplikationer har, alt andet lige, øget risiko for knoglebrud, sammenlignet med personer uden disse sygdomme. Ekstra opmærksomhed på patienter med diabetes ...

Osteoporose eller knogleskørhed udgør en alvorligt samfundsøkonomisk og individuel risiko for især den ældre del af befolkningen. Den livslange frakturrisiko for kvinder over 50 år ligger på 50%! Men hvordan er sammenhængen mellem MS og osteoporose? Dette emne blev gennemgået af læge, ph.d.-studerende Cecilia Smith Simonsen (Drammen, Norge)  i forbindelse med det sjette nordiske MS symposium ...

Brystkræft er på verdensplan den hyppigste kræftform blandt kvinder. I Danmark får ca. 4500 kvinder årligt stillet diagnosen, hvilket også gør brystkræft til den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark. De seneste 30-40 år er overlevelsen blandt brystkræftpatienter forbedret væsentligt. Det skyldes formentlig en tidligere diagnosticering af brystkræft efter indførelsen af mammografiscreening på nationalt plan i 2007, samt ...

Resultater fra et studie præsenteret på EULAR 2017 viste, at menopausale kvinder med osteoporose, der blev behandlet med romosozumab, fik hurtig og betydelig reduktion af frakturrisikoen i vertebra sammenlignet med placebo efter 12 måneders behandling. Blandt de kvinder, der fik romosozumab, fandt alle de kliniske frakturer i vertebra sted indenfor de første to måneders behandling ...

Nyt biologisk lægemiddel til behandling af osteoporose

EULAR 2016 | Reumatologi | Anne-Birgitte Blavnsfeldt | 4. Nov 2016 kl. 1:40 |

Det menneskelige skelet er en levende organisme, hvor knoglevævet konstant nedbrydes og genopbygges. Denne proces foregår i et kontinuerligt samarbejde mellem knoglenedbrydende osteoklaster, knogledannende osteoblaster og de regulerende osteocytter. Osteoporose er et resultat af misforhold mellem knoglenedbrydning og genopbygning, der forårsager tab af knoglemasse og nedsat brudstyrke. Det kan medføre smertefulde vertebrale frakturer og i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge