Osteoporose eller knogleskørhed udgør en alvorligt samfundsøkonomisk og individuel risiko for især den ældre del af befolkningen. Den livslange frakturrisiko for kvinder over 50 år ligger på 50%! Men hvordan er sammenhængen mellem MS og osteoporose? Dette emne blev gennemgået af læge, ph.d.-studerende Cecilia Smith Simonsen (Drammen, Norge)  i forbindelse med det sjette nordiske MS symposium ...

Brystkræft er på verdensplan den hyppigste kræftform blandt kvinder. I Danmark får ca. 4500 kvinder årligt stillet diagnosen, hvilket også gør brystkræft til den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark. De seneste 30-40 år er overlevelsen blandt brystkræftpatienter forbedret væsentligt. Det skyldes formentlig en tidligere diagnosticering af brystkræft efter indførelsen af mammografiscreening på nationalt plan i 2007, samt ...

Resultater fra et studie præsenteret på EULAR 2017 viste, at menopausale kvinder med osteoporose, der blev behandlet med romosozumab, fik hurtig og betydelig reduktion af frakturrisikoen i vertebra sammenlignet med placebo efter 12 måneders behandling. Blandt de kvinder, der fik romosozumab, fandt alle de kliniske frakturer i vertebra sted indenfor de første to måneders behandling ...

Nyt biologisk lægemiddel til behandling af osteoporose

Reumatologi | EULAR 2016 | Anne-Birgitte Blavnsfeldt | 4. Nov 2016 kl. 1:40 |

Det menneskelige skelet er en levende organisme, hvor knoglevævet konstant nedbrydes og genopbygges. Denne proces foregår i et kontinuerligt samarbejde mellem knoglenedbrydende osteoklaster, knogledannende osteoblaster og de regulerende osteocytter. Osteoporose er et resultat af misforhold mellem knoglenedbrydning og genopbygning, der forårsager tab af knoglemasse og nedsat brudstyrke. Det kan medføre smertefulde vertebrale frakturer og i ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge