Kolorektal cancer er den tredjehyppigste kræftform på verdensplan, og incidencen var tæt på 1,8 millioner i 2018.1 De seneste årtier har vi set væsentlige forbedringer i både den onkologiske og kirurgiske behandling, og dette har ført til færre tilbagefald og forbedret overlevelse.2,3 Efter afsluttet behandling med kurativt sigte, er det almindelig praksis at følge patienten ...

KOL – patienter indlægges ofte med eksacerbationer og dødeligheden er høj. Mere end 50% genindlægges inden for et år, hvilket påvirker deres livskvalitet  – og er omkostningsfuldt for sundhedsvæsnet. Mange patienter finder det svært at huske og forstå al den information, de får under indlæggelsen og føler sig usikre og nervøse de første uger efter udskrivelsen. Derfor ville ...

Patienter med KOL indlægges ofte med eksacerbationer, og dødeligheden er høj. Mortalitetsraten efter en indlæggelse med akut eksacerbation er efter 30 dage og et år henholdsvis 4,5% og 25,5%.1,2 Hertil kommer, at 58-63% af patienterne genindlægges inden for et år.3,4 De hyppige indlæggelser påvirker patienternes livskvalitet og er omkostningsfulde for sundhedsvæsenet.1,5,6 Indlagte patienter har en ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge