Tarmkræft er den tredjehyppigste kræfttype med knap 5000 nye tilfælde i Danmark hvert år.1 Årsagen menes at være en blanding af genetik og miljøfaktorer.2 Viden om både genetik og miljøfaktorer – og deres indbyrdes samspil – er derfor altafgørende for at kunne forebygge sygdommen, og vil på sigt kunne bidrage til identificering af personer, som ...

Non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) er hyppigt anvendt medicin mod smerter og reumatiske sygdomme, og hvert år indløser ca. 15% af den danske befolkning en recept på et NSAID. NSAID påvirker omsætningen af arakidonsyre til blandt andet prostaglandiner via enzymet cyclooxygenase, og deles vanligvis op i to grupper på baggrund af virkningsmekanismerne; henholdsvis de non-selektive NSAID’er (for ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge