Mange patienter med velbehandlede hæmatologiske kræftsygdomme indgår i langvarige kontrolforløb, hvor regelmæssige ambulante besøg sigter mod opsporing af tilbagefald og andre helbredsrelaterede problemer. Det er dog forholdsvist sjældent, at rutinemæssige besøg fører til interventioner hos patienter, som har det godt, og hvor blodprøver i øvrigt ikke giver mistanke om fornyet sygdomsaktivitet.1 Med det stigende antal ...

Lymfomer i conjunctiva

Hæmatologi | Marina Kirkegaard Høy Knudsen | 17. Feb 2017 kl. 1:40 | ,,

Lymfomer er maligne neoplasier kendetegnet ved ukontrolleret proliferation af lymfocytter og omfatter en gruppe af sygdomme med mere end 40 forskellige undertyper. Både nodale og ekstranodale former kan forekomme. Lymfomer i øjets adnexa udgør 2% af alle ekstranodale lymfomer og omkring 30% af disse er beliggende i conjunctiva. Conjunctiva er slimhinden, som beklæder øjenlågets inderside ...

I 2012 gav det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) tilladelse til at anvende stoffet pixantron til patienter med tilbagefald af aggressivt non-Hodgkin lymfom. Lægemidlet er kemisk i familie med anthracycliner (ex. doxorubicin), men besidder ikke den samme kardio-toksicitet. Patienter med aggressiv lymfekræft, der får tilbagefald af sygdommen har en dårlig prognose, specielt de der ikke har mulighed ...

Patienter med aggressiv lymfekræft, der får tilbagefald af sygdommen, har en dårlig prognose. Særligt gælder det de patienter, der ikke har mulighed for behandling med højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, eller som får tilbagefald efter denne behandling.1 I 2012 gav det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) tilladelse til at anvende stoffet pixantron til patienter med tilbagefald af aggressivt ...

Non-Hodgkin lymfom (NHL) er en heterogen sygdomsgruppe med mere end 30 undertyper. Selv om det årlige antal af nye tilfælde er mere end fordoblet siden 1960, med stabilisering omkring år 2000, er ætiologien af de fleste typer af NHL stort set ukendt. En veletableret risikofaktor er svækkelse af immunforsvaret baseret på, at forskning har vist ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge