Resiliens dækker over det fænomen, at nogle mennesker undgår at udvikle psykiske lidelser trods udsættelse for risikofaktorer. Social støtte er således en resiliens-faktor for posttraumatisk stress syndrom, da det nedsætter risikoen herfor.1 Social støtte er mest prædiktiv, når den måles som den subjektive fornemmelse af at have nogle at tale med om sine problemer og ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge