Resiliens dækker over det fænomen, at nogle mennesker undgår at udvikle psykiske lidelser trods udsættelse for risikofaktorer. Social støtte er således en resiliens-faktor for posttraumatisk stress syndrom, da det nedsætter risikoen herfor.1 Social støtte er mest prædiktiv, når den måles som den subjektive fornemmelse af at have nogle at tale med om sine problemer og ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge