Adskillige hjernepatologier associerer med forhøjet ekstracellulær K+-koncentration i hjernevævet. Idet K+-koncentrationen dikterer nervecellernes membranpotential og derfor deres excitabilitet, er det af stor betydning for hjernefunktionen effektivt at kunne fjerne K+ fra det ekstracellulære rum.  Svigtende kontrol af K+ leder til den forhøjede K+-koncentration, som netop er et kendetegn ved sygdomstilstande såsom blodprop i hjernen, hjernetraume, ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge