Adskillige hjernepatologier associerer med forhøjet ekstracellulær K+-koncentration i hjernevævet. Idet K+-koncentrationen dikterer nervecellernes membranpotential og derfor deres excitabilitet, er det af stor betydning for hjernefunktionen effektivt at kunne fjerne K+ fra det ekstracellulære rum.  Svigtende kontrol af K+ leder til den forhøjede K+-koncentration, som netop er et kendetegn ved sygdomstilstande såsom blodprop i hjernen, hjernetraume, ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge