Neuroendokrine tumorer

Onkologi | Henning Grønbæk | 13. Feb 2017 kl. 3:22 |

Neuroendokrine tumorer er en sjælden cancerform, men har vist en stigende tendens over de seneste årtier på grund af bedre patologi og billeddiagnostik. Der er dog muligvis også en reel stigning i incidensen. Dette har været mest udtalt for lunge NET, kolorektal NET og tyndtarms NET. De neuroendokrine neoplasmer (NEN) er samle betegnelsen for tumorer udgået ...

Neuroendokrine tumorer

Onkologi | Henning Grønbæk | 26. Jan 2017 kl. 11:49 | ,

Neuroendokrine tumorer er en sjælden cancerform, men har vist en stigende tendens over de seneste årtier på grund af bedre patologi og billeddiagnostik, herunder lettere adgang til CT-scanninger, nye PET teknikker samt endoskopiske undersøgelser med videre. Der er dog muligvis også en reel stigning i incidensen. Dette har været mest udtalt for lunge NET, kolorektal ...

Af Cecilie Holländer, reservelæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Pancreascancer På ASCO 2011 blev der blandt andet præsenteret to fase II studier og et fase III studie vedrørende behandling af metastatisk pancreascancer. Det overordnede mål er at finde en gemcitabin baseret behandling, som kan føre til samme overlevelsesgevinst som FOLFIRINOX (5-FU/leukovorin, irinotecan og oxaliplatin) -studiet af Conroy ...

Af Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Ulrich Knigge, overlæge, dr.med., Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet Tumorer, der udgår fra neuroendokrine celler, kan opstå overalt i kroppen. I mange år har de været omtalt som karcinoider, men den betegnelse benyttes nu kun om en begrænset del af hele gruppen. Både diagnostik og behandling af ...

Af Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet Ved årets ASCO kongres i juni i Chicago præsenterede den nordiske neuroendokrine tumorgruppe (NNTG) resultater fra den fælles opgørelse af epidemiologiske, demografiske og behandlingsmæssige data fra patienter med gastrointestinale neuroendokrine karcinomer (GI-NEC). 1 Præsentationen vakte stor opmærksomhed – dels fordi det er den hidtil største af ...

Af Kenneth Højsgaard Jensen, afdelingslæge, Kirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus  Linda Hilsted, overlæge, dr.med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet   Claus Jensen, overlæge, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet  Tommie Mynster, overlæge, dr.med., Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital  Jens F. Rehfeld, professor, dr.med. et scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet  Ulrich Knigge, overlæge, dr.med., Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet  Gastroenteropankreatiske og bronko-pulmonale ...

Af Benedicte Vibjerg Wilson, overlæge, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital. Neuroendokrine tumorer (NET) udgør en relativt sjælden og heterogen gruppe af maligne tumorer. Diagnosen stilles med stigende incidens. De hormonelle symptomer, som opstår i visse tilfælde af neuroendokrine tumorer, eksempelvis karcinoid syndrom, har traditionelt været behandlet med somatostatinanaloger og dette med god effekt.  Somatostatinanalogerne ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge