Neurale forandringer forbundet med ADHD

| Ida Dyhr Caspersen | 9. Feb 2017 kl. 3:02 | ,

ADHD er blandt de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser og estimeres at påvirke op mod 5% af alle børn i skolealderen. Hos 2 ud af 3 af disse fortsætter vanskelighederne ind i voksenalderen. ADHD er kendetegnet ved en grundlæggende forstyrrelse i opmærksomhedsfunktionen, hvilket kommer til udtryk som en adfærd præget af let distraherbarhed, problemer med fastholdelse af opmærksomheden, forringet ...

Neurale forandringer forbundet med ADHD

#00A65E | Ida Dyhr Caspersen | 25. Jan 2017 kl. 9:55 | ,

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) er kendetegnet ved en grundlæggende forstyrrelse i opmærksomhedsfunktionen. Klinisk kommer tilstanden til udtryk ved adfærd præget af let distraherbarhed, problemer med fastholdelse af opmærksomheden, forringet impulskontrol og emotionsregulering, samt motorisk hyperaktivitet. ADHD er blandt de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser, og estimeres at påvirke op mod 5% af alle børn i skolealderen,1 med mindre ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge